Direct naar de content

Rotterdamse VvE’s profiteren van maatwerkadvies voor laadpalen

Rotterdamse VvE’s zijn gebaat bij maatwerkadvies voor het plaatsen van laadpalen op eigen terrein. Dat blijkt uit een proef van de gemeente Rotterdam bestaande uit professionele adviestrajecten voor deze doelgroep. “Veel VvE’s kampen met vragen over elektrisch laden in de eigen parkeervoorziening. Advies op maat van een laadpaaldeskundige blijkt de beste manier om VvE’s over de drempel te helpen”, aldus duurzaamheidswethouder Arno Bonte. Rotterdam is de eerste gemeente die dergelijke adviestrajecten in 2020 en 2021 liet uitvoeren.

Adviestrajecten
In totaal zijn er 24 adviestrajecten bij VvE’s in gang gezet. Daarvan staat zo’n 70% van de VvE leden positief tegenover de realisatie van eigen (slimme) laadpunten. Waar nu nog 17% van de VvE leden over een elektrische auto beschikken, geeft 54% aan bij de aanschaf van een volgende auto de voorkeur aan elektrisch te geven. Dat vraagt niet alleen om meer laadpunten, maar ook om deskundig advies.

In de praktijk
VvE’s staan in de praktijk voor verschillende uitdagingen voordat zij over kunnen gaan tot het plaatsen van laadpalen op eigen terrein. Dat varieert van technische mogelijkheden in parkeergarages, tot vraagstukken over veiligheid en van betaalbaarheid tot constructies voor een eerlijke kostenverdeling voor VvE-eigenaren.

“Om VvE’s te helpen met deze keuze, zijn we in Rotterdam gestart met maatwerkadviestrajecten door (externe) deskundigen”, zegt wethouder Bonte. “Uit de adviezen wordt al gauw duidelijk wat snel kan en wat aandacht behoeft, bijvoorbeeld op het gebied van slimme laadpunten of wijze van verrekening. Met de mogelijkheid tot lenen tegen lage rente helpt de gemeente VvE eigenaren daarnaast om investeringen in benodigde laadinfrastructuur betaalbaar te maken. Zo maken we de overstap naar elektrische rijden en elektrisch laden zo aantrekkelijk mogelijk”.

Ook Frank Peters, directeur VVE-010 onderstreept het belang van deskundig maatwerkadvies: “Geregeld komen VvE’s bij ons met vragen over elektrisch laden in de eigen parkeervoorziening van de VvE. Met de komst van meer elektrische auto’s zal dit alleen maar toenemen. Besluitvorming in de ledenvergadering is nodig en kan eigenlijk alleen maar op basis van een gedegen onderzoek waarmee een voor de eigen situatie meest optimale variant bepaald kan worden”.

Landelijke subsidieregeling
VvE’s kunnen sinds kort ook een landelijke subsidie krijgen voor een advies van een deskundige. Via de SEEH-regeling kunnen zij 75% van de kosten terugkrijgen, met een maximum van 1500 euro. Aanvragen kunnen worden ingediend, met terugwerkende kracht naar 6 oktober 2021. De subsidiepot bedraagt in totaal 900.000 euro en sluit op 30 september 2023.