Direct naar de content

Rotterdamse volkstuinen: Meer groen voor meer Rotterdammers

Gemeente Rotterdam presenteert visie op volkstuinen

Terwijl Rotterdam groeit, is het van vitaal belang dat we onze groene ruimtes koesteren en beschermen. Dit staat in de visie op de volkstuinen van de gemeente Rotterdam, die afgelopen nacht door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook zet Rotterdam, een stad in groei, in op slim ruimtegebruik in tijden van schaarse ruimte. Volkstuinverenigingen, waar ongeveer 5200 tuinders actief zijn, vervullen een essentiële rol in het groen en leefbaar houden van de stad.

Waarom deze visie?
Het ontbrak de gemeente Rotterdam lange tijd aan een visie op de volkstuinen. De visie is het resultaat van gesprekken tussen de besturen van de volkstuinverenigingen en gemeente. De besturen hebben kunnen meedenken over de uitgangspunten van de visie. Zij zijn opgekomen voor hun belangen die soms knellen met andere plannen in onze verdichtende stad. Voor de visie heeft de gemeente de uitkomsten van de overleggen gecombineerd met de opgave waarvoor onze stad staat.

“Deze visie schetst een nieuw perspectief op de rol en functie van volkstuinvoorzieningen. Volkstuinen hebben duidelijk een meerwaarde voor de stad en tegelijkertijd is de vraag naar ruimte groot. Volkstuinen, die verhoudingsgewijs veel ruimte vragen en relatief weinig gebruikers kennen, komen daardoor geregeld ter discussie. Het is belangrijk dat volkstuinen meer intensief en inclusief gebruikt gaan worden en daarmee nog meer bijdragen aan een maatschappelijke functie voor de stad,” aldus wethouder Faouzi Achbar (Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie).

Belangrijkste pijlers in de visie
Volkstuinen voorzien in de groeiende behoefte aan recreatief groen in een stedelijke omgeving met hoge bebouwingsdichtheid. Ze dragen bij aan ontmoeting, recreatie, natuurbeleving, biodiversiteit, groen, eigen voedsel verbouwen, beweging en educatie. Volkstuinen stimuleren de fysieke en mentale gezondheid en het welzijn van Rotterdammers.

Wethouder Faouzi Achbar: “De gemeente Rotterdam streeft naar een duurzame en leefbare stad voor al haar inwoners. Om de waarden van de volkstuinverenigingen meer beschikbaar te maken voor alle Rotterdammers is het nodig deze voor de toekomst te bewaren en goed mee te wegen bij de ontwikkeling van onze stad.”

De visie bekijkt volkstuinen in het groter geheel van stedelijke ontwikkeling, waarbij economische groei en intensiever gebruik van de ruimte hand in hand gaan met het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. De gemeente wil volkstuincomplexen aanmoedigen om mee te veranderen, zodat meer Rotterdammers van deze voorzieningen kunnen genieten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Faouzi Achbar, 06 – 287 417 94 of km.vanderheiden@rotterdam.nl