Direct naar de content

Rotterdamse strategie voor laadinfrastructuur

Versnelde uitbreiding laadnetwerk in Rotterdam
Rotterdam zet de komende jaren stevig in op het uitstootvrij maken van vervoer in de stad. Naar verwachting rijdt in 2030 een kwart van de personenauto’s in Rotterdam elektrisch. Ook het personenvervoer over het water en de laatste tranche van 110 RET-bussen zullen in dat jaar volledig uitstootvrij zijn. Dat vraagt om een slimme laadinfrastructuur. Met de strategie Laadinfrastructuur 2021-2030 Positief Geladen investeert de gemeente de komende jaren in een versnelde uitbreiding van het laadnetwerk voor alle doelgroepen.

Vervijfvoudiging laadpunten in 2030

Volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur rijden in 2030 1,9 miljoen auto’s volledig elektrisch. Daarmee neemt automatisch ook de laadbehoefte toe. In Rotterdam wordt het aantal laadpunten in de publieke ruimte daarom de komende jaren vervijfvoudigd. Van circa 3.000 openbare laadpunten nu naar circa 15.000 in 2030. De plaatsing gebeurt enkel op straat als er geen andere, private plek is en vindt plaats aan de hand van het eerder vastgestelde laadkader.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) wil het voor Rotterdammers zo makkelijk mogelijk maken om elektrisch te laden. “Ons streven is dat elke nieuwe aangeschafte auto een elektrische is. Daarmee pakken we een hardnekkig gezondheidsprobleem aan: de luchtvervuiling in drukke straten. Elektrisch rijden zorgt voor schone lucht.”

Slim laden

Ook gaat de gemeente op zoek naar aanvullende locaties voor de realisatie van slimme laadpleinen. In totaal heeft de stad er op dit moment vier. Daarnaast worden private partijen gestimuleerd om laden op privaat en semipubliek terrein (beter) mogelijk en toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door hen te helpen met de financiering in de vorm van leningen, advies op maat en regulerende maatregelen zoals verplichte laadplekken bij nieuwbouwprojecten. Nieuwe laadpalen zullen verder worden voorzien van slimme laadtechnieken (smart charging), waardoor ze pieken en dalen in het stroomnet op kunnen vangen. Elektrische auto’s kunnen op die manier bij gaan dragen aan het stabiel maken van het energienet.

100% groene stroom

De publieke laadpalen leveren 100% groene stroom, die voor een groot deel is opgewekt door lokale windmolens en zonnepanelen. “We versnellen daarmee de transitie naar duurzame energiebronnen en naar een slim energienetwerk”, aldus de wethouder Bonte.

Zero emissie zone 2025

Met de introductie van de zero emissie zone voor stadslogistiek in 2025 zal ook het goederenvervoer steeds meer elektrisch gaan rijden. Vorig jaar sloot de gemeente hiervoor al een convenant met 56 bedrijven (zie ook: logistiek010.nl). De stad wil met de complete laadstrategie de transitie naar elektrisch vervoer optimaal faciliteren én versnellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en/of de volledige strategie Laadinfrastructuur 2021-2030 Positief Geladen op www.duurzaam010.nl en www.rotterdam.nl/elektrischrijden