Direct naar de content

Rotterdamse milieuzone weer verboden voor oude benzineauto’s

Nieuw verkeersbesluit na eerdere uitspraak van de rechter

De milieuzone in Rotterdam geldt weer voor benzineauto’s van vóór juli 1992. Het nieuwe verkeersbesluit volgt op de uitspraak van de rechter die oordeelde dat de gemeente het weren van oude benzineauto’s extra moest onderbouwen.

Het weren van oude personen- en bestelauto’s op benzine/LPG van vóór juli 1992 is een essentieel onderdeel van het pakket aan maatregelen om de Rotterdamse luchtkwaliteit te verbeteren. Deze benzineauto’s dragen voor ruim 20% bij aan de afname van NOx-uitstoot. Het uitsluiten van deze auto’s past bovendien bij het uitgangspunt van het college om met zo min mogelijk te weren auto’s een zo groot mogelijke verbetering van de luchtkwaliteit te bereiken.

Uitstoot in cijfers
Een benzineauto uit 1982 stoot 46 keer meer NOx uit dan een Euro 4 benzineauto en 17 keer meer dan een Euro 3 model. Een auto uit 1991 stoot 33 keer meer NOx uit dan een Euro 4 benzineauto en 12 keer meer dan een Euro 3 model.

Minder uitstoot
Wethouder Pex Langenberg (o.a. duurzaamheid en mobiliteit): “De milieuzone is een succes voor gezondere lucht. Uit de evaluatie blijkt dat het weren van diesel- en benzineauto’s 29 procent minder roet- en 12 procent minder NOx-uitstoot oplevert. Dat is een mooi resultaat voor de gezondheid van de Rotterdammer, maar we zijn er nog niet. Het weren van oude benzineauto’s is essentieel om de NOx-uitstoot in de stad blijvend en verder terug te dringen.”

Waarschuwingsperiode
Om automobilisten aan de nieuwe situatie te laten wennen, is er een waarschuwingsperiode van zes weken. Komen zij in die periode met hun oude benzineauto in de milieuzone? Dan krijgen ze een waarschuwingsbrief thuisgestuurd. Vanaf maandag 18 september gaat de gemeente handhaven. Overtreders krijgen dan een boete van € 90,-. Vanaf zaterdag 5 augustus is het weer mogelijk om dag- en langdurige ontheffingen voor benzineauto’s aan te vragen.

Het verkeersbesluit wordt op vrijdag 4 augustus in de Staatscourant gepubliceerd. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het verkeersbesluit kunnen bezwaar maken tegen het besluit. Bezwaar maken kan tot en met zaterdag 16 september. Op www.gezonderelucht.nl staat de bezwaarprocedure beschreven. Ook is hier meer informatie te vinden over de milieuzone en andere maatregelen om de lucht in Rotterdam gezonder te maken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perstelefoon op 06 – 30 87 84 63