Direct naar de content

Rotterdamse Luchtclub telt ruim 400 leden

Al meer dan 400 Rotterdammers hebben zich aangemeld voor de Luchtclub. Ze gaan de gemeente helpen om de luchtkwaliteit in hun straat te meten. Dinsdag overhandigde wethouder Arno Bonte de eerste fijnstofsensor aan Rob Oosterlee in Rozenburg. De andere leden van de Luchtclub ontvangen de sensoren in de komende weken.

De Luchtclub is een ‘citizen science’-project waarbij Rotterdammers gedurende twee jaar zelf de luchtkwaliteit meten en data aanleveren. Bewoners worden zo onderdeel van het bestaande meetnetwerk waarmee we al 50 jaar de luchtkwaliteit in Rotterdam meten.

Wethouder Arno Bonte (duurzaamheid) is blij verrast over de grote belangstelling voor de luchtclub. ‘De metingen van de Luchtclub zijn een waardevolle aanvulling op ons meetnetwerk. Met de gegevens over luchtvervuiling die de leden van de Luchtclub voor ons meten, kunnen wij nog beter maatregelen nemen om de lucht in de stad schoner te maken’.
Rozenburger Rob Oosterlee vertelt waarom hij zich heeft aangemeld. ‘Schone lucht vind ik belangrijk voor mijn wijk en voor mijn kinderen. Via de Luchtclub kan ik daar mijn steentje aan bijdragen’. Rotterdammers die ook mee willen doen, kunnen zich aanmelden via: rotterdam.nl/luchtclub. De gemeente geeft de sensoren in bruikleen.

Kick-off van de Luchtclub
De Luchtclub wordt deze week afgetrapt met een online bijeenkomst voor de gebieden Rozenburg, Pernis, Hoogvliet en Hoek van Holland. Leden kunnen via online bijeenkomsten meepraten, meedenken en meedoen om de luchtkwaliteit in hun wijk te verbeteren. De eerste kick-off is op 3 juni, daarna volgen er bijeenkomsten in juli. Tijdens deze online sessies gaat wethouder Arno Bonte dieper in op het doel van de Luchtclub, het belang van schone lucht en de meerwaarde van zelf meten. Deelnemers krijgen uitleg over de werking van sensoren en het meten en verzamelen van data. Hierbij sluiten ook het RIVM, de Milieudienst en DCMR- Rijnmond aan. Via online bijeenkomsten kunnen leden met elkaar kennismaken en hun verhalen en ervaringen delen.

Schonere lucht
De gemeente zet actief in op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Drie jaar geleden waren er nog 15 straten waar de Europese stikstofnormen werken overschreden,
inmiddels is de luchkwaliteit in alle Rotterdamse straten binnen de norm. Maar het stadsbestuur heeft de ambitie om uiterlijk in 2025 ook te voldoen aan de (strengere) normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De gemeente neemt verschillende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals het aanleggen van walstroom voor zeeschepen, het bevorderen van elektrisch (deel)vervoer, en het stimuleren van fietsen, wandelen en het openbaar vervoer.

Afbeeldingen

  • Fotograaf Jan van der Ploeg
  • Fotograaf Jan van der Ploeg