Direct naar de content

Rotterdamse lucht al stukken gezonder

Maatregelen luchtkwaliteit hebben effect

De maatregelen om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren zijn effectief. De uitstoot van roet (EC) en stikstofdioxide (NoX) is met respectievelijk 29 en 12 procent afgenomen, blijkt uit de cijfers van oktober 2015 tot november 2016. Een lagere uitstoot van roet en stikstofdioxide hebben een positief effect op de gezondheid. De afname van roetuitstoot is vooral te danken aan de sloopregeling in combinatie met de milieuzone: hierdoor werden de meest vervuilende auto’s uit de Rotterdamse binnenstad geweerd.

Het pakket maatregelen dat de gemeenteraad in 2015 vaststelde, de Koersnota Luchtkwaliteit, is effectief blijkt uit evaluatie. De ambitie is 40% minder roet en een flinke daling van de concentratie stikstofdioxide (NO2). Wethouder Pex Langenberg (o.a. mobiliteit en duurzaamheid): “De luchtkwaliteit in Rotterdam was relatief slecht en dat is niet goed voor de gezondheid van de Rotterdammers. Twee jaar geleden besloten we daar stevig op in te zetten, onder andere door het instellen van de milieuzone in combinatie met een ruime sloopregeling. Ik ben blij dat we deze stap hebben gezet en dat alle maatregelen een gezond effect hebben op de luchtkwaliteit in Rotterdam.”

Roet
Op de meest drukke wegen in de stad werd maar liefst 50% van de roet in de Rotterdamse lucht veroorzaakt door de uitstoot van gemotoriseerd verkeer. Wethouder Langenberg: “We konden niet wachten tot alle inwoners in een schonere auto rijden en bedrijven hun wagenpark verduurzamen. Gezondere lucht is van levensbelang, daarom het stevige maatregelenpakket.” Tot en met 2016 hebben ruim 5.000 Rotterdammers hun vieze auto voor de sloop aangeboden. Volgens TNO is vanaf 2015 de uitstroom van personenauto's op diesel van vóór 2001 (de grootste roet-uitstoters) in Rotterdam spectaculair gedaald, vele malen sterker dan in andere steden.

Resultatenoverzicht

Afname uitstoot wegverkeer naar uitstoot (in %)
  EC (%) NOx (%)
Autonoom 10 5
Pakket maatregelen Rotterdam 19 7
Totaal gerealiseerd 29 12

Uit de onderzoeken blijkt dat er ook sprake is van een positief effect buiten de milieuzone. Zo is het aandeel vervuilende auto's op andere locaties in de stad gedaald. Dat betekent dat heel Rotterdam profiteert van de maatregelen.

Elektrisch rijden
Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s bedroeg eind 2016 ruim 2.000 en zal tot en met 2018 verdubbelen. De verschoning van het eigen gemeentelijk wagenpark bedroeg eind 2016 9,7%. De verwachting is dat de grote vervangingsvraag in 2017 en 2018 de ambitie van 25% zou moeten realiseren.

Boot en bus
Vanaf eind 2016 draaien de generatoren van cruiseschip de Aida Prima, die wekelijks afgemeerd ligt bij de Wilhelminapier, op LNG (liquified natural gas). Daarvoor werd de energie opgewekt met diesel. LNG is veel schoner in de uitstoot. Gedurende de nieuwe busconcessie vanaf 2019 heeft de RET aangekondigd de volledige vloot naar emissieloos te zullen vervangen.

Vaker op de fiets
De maatregelen uit de Rotterdamse Mobiliteitsagenda zoals het Fietsplan, Verkeersveiligheidsplan, Parkeerplan en Stedelijk Verkeersplan Rotterdam zijn gericht op verbetering van verkeerstromen door de stad. Meer ruimte voor fiets en openbaar vervoer moet helpen mensen te verleiden om de auto vaker te laten staan.

Bijlagen
Bij de ‘Evaluatie Koersnota Luchtkwaliteit' horen enkele bijlagen. Die vindt u hier. Jaarlijks brengt de DCMR een rapport uit met de meetresultaten luchtkwaliteit in het voorgaande jaar. Bijgevoegd is het rapport Rapport ‘Lucht in cijfers 2016’ over de ontwikkelingen in de meetresultaten tot en met 2016. De conclusie is dat de luchtkwaliteit zich in algemene zin en bezien over meerdere jaren positief ontwikkeld.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl