Direct naar de content

Rotterdamse klimaatopgaven in kaart

Niet alleen het tegengaan van de klimaatcrisis vanuit een eigen klimaatakkoord, ook het weerbaar maken van de stad voor de effecten van klimaatverandering staat hoog op de Rotterdamse agenda. “Als stad in de Nederlandse delta zal klimaatverandering in Rotterdam zonder stevige aanpak grote negatieve gevolgen hebben. Door nu in actie te komen en de stad hierop aan te passen kunnen we deze gevolgen aanzienlijk reduceren of zelfs voorkomen”, zo stelt het stadsbestuur in het nieuwe document “Klimaatopgaven in kaart”. Het laat de effecten van klimaatverandering voor Rotterdam zien en toont daarmee de urgentie voor een stevige klimaatadaptatie aanpak aan.

Meer nodig
De gevolgen van klimaatverandering komen steeds dichterbij. “Kijk naar de bosbranden in Zuid-Europa en de overstromingen in Limburg afgelopen zomer, verandering van het klimaat is realiteit waar we steeds meer mee te maken krijgen”, zegt Arno Bonte, klimaatwethouder Rotterdam. “Rotterdam is als laaggelegen stad in een rivierdelta extra kwetsbaar voor klimaatverandering. We hebben de stad de afgelopen jaren beter beschermd tegen hoog water en heftige regenbuien. Nieuw in onze aanpak is dat we de stad ook weerbaarder maken tegen hitte en droogte”.

Klimaatopgaven in kaart
“Klimaatopgaven in kaart” helpt daarbij. Het is een belangrijke bouwsteen van het Programmakader WeerWoord 2030 waarmee de komende jaren versneld actie kan worden ondernomen om Rotterdam verder klimaatbestendig te maken. Rotterdam bereidt zich voor op de toekomst. Met grote en kleinschalige ingrepen in de buitenruimte, door het aanpassen van bestaande gebouwen, met klimaatbestendige nieuwbouw en door het enthousiasmeren van bewoners en bedrijven in de stad.

‘Groenblauw’
“We hebben de stad de afgelopen jaren beter beschermd tegen hoog water en grote regenbuien. Onder andere met waterbergingen en groenblauwe schoolpleinen. Maar ook maken we Rotterdam weerbaarder tegen hitte en droogte door meer groen aan de stad toe te voegen. Deze groene plekken zorgen voor verkoeling tijdens hittegolven én kunnen bij hevige regenbuien het water opvangen. Die vergroening willen we ook op privaat terrein, met zowel particulieren als bedrijven, verder stimuleren.”
, aldus Vincent Karremans, wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven.

Volledig klimaatadaptief
In aansluiting op de doelstelling van het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geeft Rotterdam met de klimaatopgaven binnen het Rotterdamse Weerwoord richting aan een ambitieuze aanpak van klimaatadaptatie in de komende jaren met als doel dat alle partijen in Rotterdam uiterlijk in 2030 volledig klimaatadaptief handelen.

Het Programmakader 2030 biedt een stevige basis voor de toekomst en kan naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar door het nieuwe college worden vastgesteld en aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden.