Direct naar de content

Rotterdamse gemeenteraad steunt raadslid Yazir door rechtsgang tegen valse berichtgeving

Raad eist rectificatie

De Rotterdamse gemeenteraad onderneemt vanaf morgen juridische stappen tegen de Turkse krant Sabah. Recent zijn door de krant aan het adres van het Rotterdamse raadslid Turan Yazir ernstige aantijgingen gedaan waardoor hij, als gevolg van vele bedreigingen, tijdelijk zijn werk heeft moeten neerleggen.

Het is onaanvaardbaar dat gekozen volksvertegenwoordigers hun democratische rechten niet in vrijheid kunnen uitvoeren door aantoonbare smaad en laster in de media. Daarom wil de gemeenteraad van Rotterdam dat de rechter zich uitspreekt over de vele aantijgingen jegens het raadslid Yazir in het dagblad Sabah. Als eerste zal het dagblad in de gelegenheid worden gesteld om tot rectificatie over te gaan. Gebeurt dit niet zal de gang naar de rechter worden gemaakt.

 

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn een groot goed en belangrijke waarden in een democratie. Aantoonbare smaad en laster tasten deze waarden aan en zijn ontoelaatbaar. Gekozen volksvertegenwoordigers moeten hun democratische rechten in vrijheid kunnen uitoefenen. Het functioneren van de Rotterdamse gemeenteraad wordt anders ernstig bedreigd.

 

De raad eist daarom een rectificatie en een verbod op herpublicatie.

 


Noot voor de redactie:

De heer J.M. van Midden, raadsgriffier, voert het woord over dit onderwerp. U kunt hem benaderen via Patrick Schouteten, hoofd communicatie griffie (06 51812508 / p.schouteten@griffie.rotterdam.nl).