Direct naar de content

Rotterdamse fondsen en gemeente bekrachtigen samenwerking

De gemeente Rotterdam en de Vereniging Rotterdamse Fondsen hebben hun streven om Rotterdam mooier, beter en socialer te maken herbevestigd. Dat gebeurde gistermiddag met de gezamenlijke ondertekening van een convenant in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. Het convenant was eind 2019 al tot stand gekomen, maar vanwege de coronamaatregelen was er nog geen gelegenheid geweest om samen te komen en het convenant feestelijk te ondertekenen.

Rotterdam kent in vergelijking met andere Nederlandse steden een groot aantal vermogensfondsen en fondsenwervende instellingen. Deze fondsen richten zich op meerdere maatschappelijke onderwerpen, veelal met als doel het leefklimaat van Rotterdammers te verbeteren. Enkele fondsen ontwikkelen projecten (soms samen met de gemeente), zoals Droom en Daad en De Verre Bergen, maar de meeste fondsen doneren op aanvraag aan instanties of individuele Rotterdammers, bijvoorbeeld rond armoede, kwetsbare jongeren, studiekosten of medische hulpmiddelen. Sommige fondsen bestaan al eeuwenlang, zoals het Sint Laurensfonds dat stamt uit 1651. Er is dus langdurige betrokkenheid van de fondsen bij het wel en wee van Rotterdam en Rotterdammers.

Momenteel zijn 64 fondsen aangesloten bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen (VRF). De vereniging kent een grote verscheidenheid aan fondsen, met ieder een eigen historie, doelstelling en aanvraagprocedure. De VRF wil onder meer de samenwerking tussen de fondsen in de stad en regio Rotterdam bevorderen en daarmee de impact van hun werk vergroten. Het college van B en W van de gemeente Rotterdam hecht grote waarde aan de bijdragen van de fondsen en acht verdere uitbouw en versteviging van de onderlinge contacten van groot belang voor de stad.

Het afgesloten convenant geeft vorm aan een effectieve en duurzame samenwerking en afstemming tussen de gemeente Rotterdam en de VRF met behoud van en respect voor ieders verantwoordelijkheden en ambities.

Na lange tijd weer bij elkaar
Vanwege de coronamaatregelen hebben de VRF en de gemeente elkaar lange tijd niet kunnen ontmoeten. Op 21 februari was er voor het eerst weer een inhoudelijke bijeenkomst mogelijk. Wethouders Michiel Grauss en Judith Bokhove spraken toen met een aantal fondsen over de thema’s armoede en schulden en de herstelaanpak jongeren. Afgesproken is om de mogelijkheden tot financiële ondersteuning van kwetsbare jongeren en Rotterdammers die met armoede of schulden kampen, beter inzichtelijk te maken. Dat geldt ook voor projecten die daarop gericht zijn.

Op 8 maart, voorafgaand aan de ondertekening van het nieuwe convenant, kwam wethouder Saïd Kasmi samen met een afvaardiging van het VRF over de herstart van de cultuursector. Hierna vond dus een bredere bijeenkomst plaats met burgemeester, wethouders en de leden van der VRF. Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op de behaalde resultaten en vooruitgekeken naar verdere verdieping van de constructieve samenwerking tussen gemeente en VRF.

Afbeeldingen