Direct naar de content

Rotterdamse evenementen meer verspreid en beter in balans

Nieuwe evenementenkaders voor een toekomstbestendige levendige stad

Rotterdam is een populaire evenementenstad. Het beleid heeft geleid tot aantrekkelijke, karakteristieke evenementen en een bruisende stad. Om dit succes vast te houden gaat de gemeente voor een betere balans tussen rust en reuring, meer spreiding van evenementen over de stad en een duurzamer aanbod van evenementen voor alle Rotterdammers.

Door spreiding beter in balans
Rotterdammers zijn trots op de evenementen in hun stad en genieten tegelijkertijd ook van de rust op plekken zonder evenement. Het vinden van de juiste balans tussen rust en reuring vraagt om extra aandacht, zeker op plekken als de binnenstad en in de stadsparken waar de reuring de laatste jaren is toegenomen. Daar is behoefte aan meer rustmomenten terwijl andere gebieden soms wat meer reuring kunnen gebruiken. Een betere spreiding van evenementen over de stad verbetert dan de balans tussen rust en reuring.

Parken zijn een populaire en sfeervolle evenementenlocatie, maar zijn ook belangrijk voor natuurbeleving, wandelen of picknicken. Daarom is er tijd voor natuurherstel en rust tussen evenementen nodig. Om hier beter op te kunnen sturen zijn voor de zeven drukste locaties nu kaders met grenswaarden ontwikkeld: het locatieprofiel. Hierin is het aantal evenementen en bezoekers, de maximale geluidsbelasting en rust- en hersteltijden vastgelegd. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende gebruikers en de kwetsbaarheid van het groen. Er zijn locatieprofielen voor de volgende parken: het Park, Wijkpark Oude Westen, Kralingse Bos west, Zuiderpark, Vroesenpark, Roel Langerakpark, Oeverpark/strand Nesselande. Later volgen ook voor andere plekken in de stad locatieprofielen.

Nieuwe locaties voor evenementen
Voor meer spreidingsmogelijkheden is de gemeente op zoek naar nieuwe locaties in de stad. Daarbij wordt gekeken naar flexibele en multifunctionele inrichting van de buitenruimte of dubbelgebruik van (sport)accommodaties. Verder komt per 2020 Park de Twee Heuvels beschikbaar voor evenementen.

Duurzaamheid
De gemeente en de evenementensector maken nieuwe afspraken om evenementen duurzamer en meer circulair maken. Hiertoe wordt dit jaar een plan uitgewerkt. Daarnaast zijn er onlangs in het Roel Langerakpark en Kralingse Bos voorzieningen voor water en elektriciteit gerealiseerd. Dit moet bijdragen aan het terugdringen van vervuilende aggregaten of generatoren.

Vergunningennota gewijzigd
In de nota evenementenvergunningen zijn nieuwe kaders gesteld die een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van evenementen. Belangrijk is de nieuwe richtlijn voor het aantal op- en afbouwdagen van een evenement waarmee deze dagen gemaximeerd worden. Er zijn ook voorwaarden opgenomen voor het beschikbaar stellen van drinkwater (gratis) en gehoorbescherming (tegen betaling). In het evenementenseizoen van 2019 worden ook twee experimenten uitgevoerd. Het ‘Evenementje’ voor horecaondernemers en de ‘A+ evenementenvergunningen’ categorie. Een ‘verlaatje’ of ‘geluidje’ krassen, kennen de meeste horecaondernemers wel. Zo kunnen horecazaken een paar keer per jaar langer openblijven of meer geluid produceren. Vanaf 1 juni is daar het ‘evenementje’ aan toegevoegd. In vier gebieden waar meer reuring gewenst en mogelijk is onderzoekt de gemeente of het organiseren van kleinschalige evenementen bij horeca sneller en flexibeler kan. Zo wil de gemeente Rotterdamse ondernemers meer ruimte bieden en de regeldruk verminderen.

Met de A+ vergunning wordt mogelijk gemaakt dat evenementen die meer invloed hebben op het woon- en leefklimaat, maar niet per definitie meer veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, meer advies op maat en begeleiding krijgen gedurende de vergunningenprocedure.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Mirjam Keunen, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, 06 – 28 48 94 54 of mm.keunen@rotterdam.nl