Direct naar de content

Rotterdamse economie is schokbestendig, nieuwe onzekerheden dienen zich aan

De economie in de regio Rotterdam-Rijnmond blijkt een schok als de coronapandemie te kunnen doorstaan. Met een verwachte groei van 3,5% in 2022, een sterke daling van de werkloosheid en een forse toename van nieuwe bedrijven toont de economie zich weerbaar en veerkrachtig. Maar door corona liggen er ook nieuwe uitdagingen: er heerst krapte op de arbeidsmarkt en de aantrekkelijkheid van de (binnen)stad staat onder druk. De oorlog in Oekraïne werpt bovendien zijn schaduw over het net bereikte herstel en de gunstige prognoses.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2022. Met deze cijfers keert de economie van de regio Rotterdam-Rijnmond terug naar het niveau van voor de crisis. Welk effect de oorlog in Oekraïne zal hebben op de wereldeconomie en die van de regio is nog hoogst onzeker.

Wethouder Roos Vermeij (o.a. Economie): “Twee jaar geleden presenteerden we mooie economische cijfers, en kregen we ineens te maken met corona. Nu, twee jaar later, heeft Rotterdam zich door de crisis heen gebokst. We weten niet welke impact de oorlog in Oekraïne precies zal hebben en we zullen ons opnieuw schrap moeten zetten. Het wordt zwaar. Maar de bewezen weerbaarheid van onze economie is bemoedigend: Rotterdam toont zich op zijn sterkst als het tij tegenzit.”

Bekijk hier een filmpje met de belangrijkste conclusies van de EVR 2022.

Herstel en onzekerheden na corona
Volgens de laatste inzichten in de EVR2022 kan de regio Rotterdam-Rijnmond in 2022 een economische groei van 3,5% verwachten. De werkloosheid daalde in 2021 met 32,6% in de regio Rijnmond en met 34,3% in Rotterdam. De werkgelegenheid zal, na een krimp in 2020 naar verwachting weer toenemen met 0,3% in 2021 en 0,5% in 2022. Steeds meer ondernemers (+9,2% in 2021) starten een nieuw Rotterdams bedrijf. Rotterdam is net als in de voorgaande jaren de trekker van het herstel en van de groei van de werkgelegenheid in de hele regio.

Over het algemeen bezien toont de EVR een positief beeld over een herstellende economie, die heeft laten zien weerbaar te zijn tegen een schok als de coronacrisis. Maar er zijn ook onzekerheden: mogelijke faillissementen met het wegvallen van de staatssteun aan bedrijven, hoge inflatie en tekorten op de arbeidsmarkt. En de beschikbare ruimte voor nieuwe bedrijven staat onder druk.

Aantrekkingskracht
De schuldenlast van ondernemers en zeker die van ondernemers in horeca, cultuur en de evenementensector is groot en faillissementen liggen op de loer. Juist deze bedrijven zorgden er mede voor dat onze stad na de financiële crisis van 2008 aan aantrekkingskracht won. En als onderdeel van een steeds sterker wordende dienstensector zorgden zij ervoor dat onze economie meer divers en daarmee schokbestendiger werd. Het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad is dan ook een van de grootste uitdagingen. In dat kader is het huidige stadsbestuur begonnen met de aanpak van leegstand en de ‘aanpak vitale kerngebieden’ om van winkelgebieden weer bruisende ontmoetingsplekken maken waar winkelen, wonen, sport, cultuur en horeca samengaan. Ook wordt er ruimte gecreëerd voor nieuwe bedrijven, zoals in het Merwe-Vierhavensgebied en de Spaanse Polder.

Kansen voor duurzame economie
Rotterdam en de havenregio zijn kansrijk om leidend te worden in Europa in de duurzame economie, constateert de Erasmus Universiteit in de EVR2022. Deze kans wordt zelfs vergroot door de huidige crisis in Oekraïne, omdat de Europese wens om niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas de energietransitie kan doen versnellen. Investeren in een goed geschoolde beroepsbevolking en het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt, zo waarschuwt de EVR, is hierbij wel cruciaal.

Oekraïne-crisis
De oorlog in de Oekraïne werpt zijn schaduw op het herstel van de economie. Door de prijsstijgingen voor energie (aardgas) en andere levensbehoeften, zoals granen, zal de hoge inflatie aanhouden. Dit zet naar verwachting een rem op de investeringen van bedrijven en op de bestedingen van consumenten – dat zal de economische groei beperken. Met name voor bewoners met een beperkt budget zullen deze prijsverhogingen hard aankomen. Het is nog onzeker hoe deze situatie zich de komende tijd zal ontwikkelen. Welke effecten de sanctiemaatregelen kunnen hebben op de Rotterdamse haven vindt u hier.

Afbeeldingen

  • De cover van de EVR 2022.