Direct naar de content

Rotterdamse begroting 2016 digitaal

Het College van Burgemeester en Wethouders in Rotterdam heeft de begroting voor 2016 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. De begroting is volledig digitaal beschikbaar. Rotterdammers kunnen de begroting raadplegen via begroting.rotterdam.nl

Hoewel het economisch beter gaat met Nederland en ook met Rotterdam, profiteert nog niet iedereen daarvan. Net voor de zomer schreef het College in de Kaderbrief dat Rotterdam opnieuw voor een stevige financiële opgave staat en structureel € 62 miljoen moet bezuinigen. Door wat bijstellingen gaat het nu om een bedrag van € 60 miljoen. In de begroting voor 2016 wordt dit uitgewerkt. Het College neemt bezuinigingsmaatregelen waarbij de directe gevolgen voor de Rotterdammers zo beperkt mogelijk blijven, maar kiest tegelijkertijd voor investeringen waar Rotterdam sterker van wordt.

Een aanzienlijk deel van de bezuinigingsopgave van € 60 miljoen wordt gerealiseerd door te besparen op de inkoop en te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Bij de presentatie van de Kaderbrief moest nog € 14 miljoen. nader uitgewerkt worden in concrete maatregelen voor de begroting van 2016. Dit zijn maatregelen als het verlagen van het eigen risico bij de brandverzekeringen, het verlagen van het materieel budget Stadsmariniers, het budget voor de bewonersinitiatieven op gelijk niveau als 2015 houden, taakstelling bij DCMR, extra inzet op verkoop van het vastgoed en een subsidieverlaging bij Rotterdam Partners.

Ondanks dat de beschikbare middelen teruglopen, vindt de gemeente het belangrijk om te blijven investeren in de economische en sociale opgaven in de stad, om daarmee de stad sterker te maken. Op die manier wil het College zoveel mogelijk andere partijen verleiden om te investeren in Rotterdam. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de particuliere woningvoorraad, de Hoekselijn, de reconstructie van de Coolsingel, het CIC, en het Zuiderziekenhuis. Ook investeert het College in wijkgebonden projecten, zoals de aanleg van een kunstgrasveld in Hillegersberg, nieuwe schoolgebouwen en vergroening van de Bergweg en de Tarwewijk. Met deze investeringen is in totaal een bedrag van ruim € 73 miljoen gemoeid in 2016.

De gemeenteraad stelt de begroting vast. Op 8 oktober vindt een algemene beschouwing plaats. In de laatste week van oktober en eerste week van november buigen de raadsleden zich over de verschillende programma's van de begroting in de vakcommissies. Op donderdag 12 november vindt het afrondende debat plaats tussen de raad en het College. Voor meer informatie over de begrotingbehandeling kunt u kijken op www.rotterdam.nl/begroting2016 . De begroting zelf is te raadplegen via begroting.rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter van wethouder Adriaan Visser (financiën, organisatie, haven, binnenstad en sport), 06-13155120, m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl