Direct naar de content

Rotterdamse aanpak Tegenprestatie heeft positief effect

De gemeentelijke Tegenprestatie heeft een positief effect op het sociaal maatschappelijke klimaat in de stad. Dat blijkt uit onderzoek in de wijk Bloemhof. Doordat werkzoekenden twintig uur per week, of naar vermogen, aan onder andere vrijwilligerswerk besteden, profiteert iedereen. Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie): "De Tegenprestatie levert meer uren aan vrijwilligerswerk op en minder uitkeringskosten en gezondere Rotterdammers, doordat de werkzoekende met een bijstandsuitkering gestimuleerd wordt actiever te zijn. Een mooi effect voor de mensen zelf én de stad.”

Rendementsmeting
In het kader van de collegeprioriteit Tegenprestatie is een rendementsmeting verricht. Tijdens dit onderzoek zijn hiervoor onder andere 625 dossiers onderzocht en diverse persoonlijke gesprekken met werkzoekenden en vrijwilligersorganisaties uit de wijk Bloemhof gevoerd. In deze wijk verricht ongeveer 70% van de werkzoekenden een Tegenprestatie. Het ging om werkzoekenden die als tegenprestatie onder andere vrijwilligerswerk doen.
Vrijwilligerswerk als Tegenprestatie levert in Bloemhof een indicatief maatschappelijk rendement op van € 922.338 over de periode 2014-2018. De ratio kosten-baten loopt op van 0,7 in 2014 tot 2,4 in 2018. Vanaf het tweede jaar (2015) zijn de kosten ongeveer gelijk aan de baten. Vanaf het vierde jaar (2017) levert elke geïnvesteerde euro in vrijwilligerswerk als tegenprestatie ruim het dubbele op, met een gemiddelde van €1,80 over de periode 2014-2018 .

Maatschappelijk effect
Uit dit onderzoek blijkt verder dat Tegenprestatie vooral maatschappelijk bijdraagt. Er vinden meer activiteiten in de wijk plaats, het stimuleert de emancipatie van met name niet-westerse vrouwen en het contact tussen verschillende Rotterdamse bevolkingsgroepen wordt bevorderd. De Tegenprestatie draagt bij aan integratie, emancipatie en minder eenzaamheid.
Daarnaast levert het meer uren vrijwilligerswerk in de stad en minder uitkerings- en gezondheidskosten, doordat de werkzoekende met een bijstandsuitkering gestimuleerd wordt actiever te zijn. Dit is goed voor de werkzoekende, de buurt, de stad en vrijwilligersorganisaties.

Tegenprestatie
Meer werkzoekenden met een bijstandsuitkering aan de slag. Dat is waar de gemeente sinds 2011 hard aan werkt. Ook voor mensen die weinig uitzicht hebben op betaald werk. Voor circa 18.000 bijstandsgerechtigde Rotterdammers is dat het geval. Van hen verwacht de gemeente dat ze iets terugdoen voor hun uitkering en voor de stad. Dit kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, het volgen van een training of mantelzorg zijn. Het gaat om twintig uur per week, of naar vermogen.

Bloemhof
Werkzoekenden in Bloemhof doen vrijwilligerswerk op meer dan honderd verschillende plekken, zoals op scholen, in wijkcentra, bij religieuze organisaties, in gemeenschappelijke tuinen, in de zorg, bij sportclubs, in de kringloopwinkel.
In een aantal gevallen is het doen van vrijwilligerswerk een eerste stap naar een reguliere baan, wat een positief effect heeft op de uitkeringslast.
Wie zich niet belangrijk voelt, weet ook niet wat hij of zij waard is. Door het vragen van een tegenprestatie zien we dat veel werkzoekenden zich weer nuttig voelen, meer sociale contacten krijgen, hun talenten ontdekken en meer aan kunnen dan ze hadden gedacht.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl