Direct naar de content

Rotterdamse aanpak radicalisering 2015-2018: tijdig signaleren en grenzen stellen

Internationale conflicten hebben hun weerslag op de Nederlandse samenleving. Ook in Rotterdam zijn deze invloeden voelbaar en moet de stad alert zijn op spanningen en signalen van radicalisering. Met de nieuwe aanpak radicalisering investeert het gemeentebestuur enerzijds in vroegtijdige signalering en preventie, samen met de Rotterdammers. Er is een netwerk van professionals bij de politie, scholen, maatschappelijke en religieuze organisaties die signalen snel oppikken en doorgeven. Anderzijds investeert Rotterdam in de wij-samenleving, zodat Rotterdammers meer begrip krijgen voor elkaar en weerbaarder worden tegen negatieve invloeden van buitenaf.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “met dit programma bouwt Rotterdam voort op 10 jaar ervaring. We hebben hier een traditie van proactief werken en we zorgen voor korte lijnen met zowel professionals als vrijwilligers in de stad. Tegelijkertijd proberen we die spanningen te voorkomen door ruimte te geven aan gevoelens van angst, woede en frustratie. Zo ontstaat er ruimte voor meer begrip voor elkaar. En als we elkaar beter begrijpen, staan we sterker.”

Programma
Het nieuwe programma kent vier actielijnen: 1. tegengaan van polarisatie en voorkomen van maatschappelijke spanningen, 2. preventie, 3. signalering en training en 4. persoonsgerichte aanpak. Preventieve instrumenten variëren van dialoog tot training van professionals en vrijwilligers. Als onderwijzers, zorgverleners, vrijwilligers, etc. getraind zijn op het signaleren van radicalisering en spanningen in hun omgeving, kunnen politie, justitie en de gemeente snel handelen. De aanpak van radicaliserende personen bestaat meestal uit een combinatie van bestuurlijke en/of strafrechtelijke maatregelen en persoonlijke begeleiding.

Landelijk
Op landelijk niveau hebben zowel het Ministerie van Veiligheid en Justitie als het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijkheden in de aanpak. NCTV voert de regie op de uitvoering van het landelijke 'Actieprogramma integrale aanpak Jihadisme'. Het Openbaar Ministerie is in de aanpak verantwoordelijk voor opsporing en vervolging en de politie voert de taken uit op het gebied van voorkomen, beëindigen en opsporen van strafbare feiten.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl