Direct naar de content

Rotterdamse aanpak ondermijnende criminaliteit uitgebreid

Maatwerk voor een gezond ondernemersklimaat

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is één van de topprioriteiten in Rotterdam. Ondermijnende criminaliteit is niet direct zichtbaar, maar heeft wel grote maatschappelijke gevolgen, denk aan drugshandel, illegaal gokken en witwassen van crimineel geld. Daarom is de aanpak een speerpunt in het veiligheidsbeleid van Rotterdam, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, Politie en de Belastingdienst. De aanpak is succesvol en wordt nu verder aangescherpt. In straten of gebieden waar sprake is van ondermijnende praktijken, brancheverschraling, leegstand en een hoog verloop van ondernemers, kan een nieuw instrument worden ingezet: de vergunningplicht. Hiervoor wordt de APV (algemeen plaatselijke verordening) aangepast.

De gemeente Rotterdam doet er alles aan om een gezond ondernemersklimaat te stimuleren, in samenspraak met betrouwbare ondernemers en pandeigenaren. Zo is voor de Groene Hilledijk en Beijerlandselaan een brancheringscommissie opgestart waar pandeigenaren, ondernemers, de winkelstraatmanager en stadsmarinier deel van uitmaken. Deze commissie stuurt actief op het aantrekken van betrouwbare ondernemers en het tegengaan van brancheverschraling. Nieuwe ondernemers krijgen een welkomstpakket met o.a. informatie over de gemeente, politie en belastingdienst.

APV
Maar dubieuze ondernemers verdwijnen vaak van de radar omdat zij administratief van eigenaar of bestuurlijk van rechtsvorm wisselen, van branche of een combinatie van beide. Het risico bestaat dat zij zich vestigen in sectoren waar het toezicht van de (lokale) overheid beperkter is. In dat geval speelt de pandeigenaar een belangrijke rol. Als er strafbare feiten plaatsvinden in het pand en de eigenaar niet bereid is om mee te werken aan de bestrijding hiervan, wordt hij gedwongen zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent dat de burgemeester een vergunningplicht op dat pand kan invoeren waarmee het mogelijk wordt Bibob-onderzoek toe te passen. Op basis van de Wet Bibob is het mogelijk om een vergunningaanvraag te weigeren of een verleende vergunning in te trekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert en daarnaast wordt de concurrentiepositie van eerlijke ondernemers beschermd.

Landelijk
Met deze versterking van de Rotterdamse aanpak ondermijning worden onbetrouwbare ondernemers gerichter en harder aangepakt. Dat zet straten meer in hun kracht en bevordert goed ondernemerschap. Naast de lokale aanpak zet Rotterdam ook landelijk een lobby in om de aanpak ondermijning te versterken, bijvoorbeeld met een instrument waarmee ondernemers in bepaalde gebieden of branches kunnen worden gescreend. Ook wil Rotterdam panden kunnen sluiten die worden gebruikt voor de fabricage van drugs. Hiervoor is uitbreiding van de Opiumwet nodig.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06 – 22 66 19 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl.