Direct naar de content

Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit goed voorbeeld op POLIS-conferentie

De inzet op elektrisch rijden, fietsinnovaties voor een betere fietsflow, afspraken met het bedrijfsleven voor zero-emission stadslogistiek in 2020, een sloopregeling voor oude vervuilende auto’s en de daarbij behorende milieuzone zijn de afgelopen dagen gepresenteerd aan de deelnemers van de jaarlijkse POLIS conferentie. 450 deelnemers bespraken innovatie in mobiliteit en transport in de tweedaagse conferentie in de Rotterdamse Doelen. Rotterdam werd geprezen om haar innovatieve projecten en vooruitstrevende beleid voor gezondere lucht.

Dit jaar was Rotterdam gastheer van de jaarlijkse POLIS-conferentie, mede vanuit haar rol als voorzitter van ditt Europese stedennetwerk op gebied van innovatieve technologieën en lokaal mobiliteitsbeleid. Wethouder Langenberg (mobiliteit en duurzaamheid): "Rotterdam heeft zich in deze twee dagen van haar beste kant laten zien. We zien dat veel steden te kampen hebben met dezelfde uitdaging voor luchtkwaliteit en gezondheid. Kennisuitwisseling over meer schoon vervoer helpt ons betere maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit samen te verbeteren." Tijdens de bestuurdersbijeenkomst voorafgaand aan de conferentie, is Rotterdam verkozen tot voorzitter voor een opeenvolgend jaar in 2017.

Wethouder Langenberg opende de conferentie op woensdagochtend 1 december. Samen met vertegenwoordigers uit Madrid en Parijs, werd er gesproken over het onderwerp ‘De lucht die we inademen: Hoe gaan we de uitdagingen voor een betere luchtkwaliteit te lijf?’. De paneldeelnemers waren het erover eens dat de internationale inzet om schadelijke uitstoot te verminderen niet beperkt mag en kan blijven tot alleen CO2.

De steden riepen op om NOx, fijnstof en andere schadelijke stoffen voor de gezondheid mee te nemen in de aanpak tegen schadelijke uitstoot. Er is meer inzet nodig om het wagenpark te verschonen en uitstoot te verminderen. “In Parijs is het verkeer de grootste veroorzaker van schadelijke uitstoot. De beste manier om de luchtkwaliteit te verbeteren is om het aandeel van fietsers en voetgangers fors te vergroten. Rotterdam is hierin een goed voorbeeld”, zei Christophe Najdovski, wethouder transport in Parijs.

“De WHO schat dat slechts een op de tien personen wereldwijd lucht inademt die voldoet aan het niveau dat de WHO aanraadt.”, zegt secretaris generaal van POLIS Karen Vancluysen. Diesel Gate leverde grote onzekerheden wat betreft de werkelijke uitstoot van voertuigen. Wim Kleijn van Nissan riep op: ”om gezamenlijk een oplossing te vinden voor uitstootmaatregelen”. Samen spraken de aanwezigen zich uit voorstander te zijn van een onafhankelijk Europees agentschap om de uitstoot van Europese voertuigen te testen.

Op de tweede dag van de conferentie werd gesproken over de kansen voor steden in de verdere automatisering van het wegvervoer. “De toekomst staat veel eerder voor de deur dan we denken. Welke plekken in onze steden hiervoor geschikt zijn, moeten we ons afvragen. Daarna moeten we bedenken wat we precies willen met geautomatiseerd vervoer in onze steden”, zei Philippe Christ van het International Transport Forum van de OECD. Geautomatiseerd vervoer en zelfrijdende auto’s staat hoog op de agenda van POLIS in het jaar 2017. Diverse Europese projecten op dit gebied worden op de voet gevolgd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl