Direct naar de content

Rotterdamse aanpak instroom statushouders

Vanaf de eerste dag onderdompelen in de Rotterdamse samenleving

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die naar Rotterdam komen, moeten zich vanaf de eerste dag onderdompelen in de Rotterdamse samenleving. Door direct te starten met taallessen, het bouwen van een netwerk en het vinden van (vrijwilligers)werk kunnen statushouders hun leven in Rotterdam versneld opbouwen. Het bieden van mogelijkheden door Rotterdam en de maximale inzet van de statushouders zijn de uitgangspunten van de Rotterdamse aanpak statushouders.

Bij de opvang van statushouders kiest Rotterdam voor een aanpak die huisvesting, maatschappelijke begeleiding, taal en integratie combineert. Statushouders gaan de verplichting aan om zo goed en snel mogelijk Nederlands te leren vanaf de eerste dag na vestiging in Rotterdam.
De Rotterdamse aanpak is tevens gericht op goede kennis van de Nederlandse samenleving en acceptatie van de Nederlandse normen zoals gelijkheid. Minimaal vier dagen in de week zijn de statushouders actief met opleiding of (vrijwilligers)werk. En doen ze mee aan activiteiten om hun wijk en de stad te leren kennen. Het streven is dat de Rotterdamse statushouders de inburgering in twee jaar in plaats van de wettelijke drie jaar behalen.

Huisvesting
De statushouders worden zoveel mogelijk opgevangen in bestaande woningen verspreid over de stad, met uitzondering van de zogenoemde Rotterdamwetwijken. Alternatieve huisvestingsmogelijkheden zijn ondermeer het verbouwen van leegstaand vastgoed of het creëren van tijdelijke woningen. Deze alternatieven komen echter pas in beeld als de druk op de goedkope huurwoningmarkt te hoog wordt. Om te bewaken dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor reguliere woningzoekenden wordt er zesmaandelijks gemonitord.

Taak
Gemeente Rotterdam vangt al jaren vanuit haar wettelijke taak vluchtelingen met een verblijfsvergunning op. De toegenomen instroom van statushouders (van 320 in 2013 naar 1051 in 2015) en de verwachting dat het aantal de komende jaren blijft toenemen was aanleiding voor de Rotterdamse aanpak statushouders. Bij de uitvoering van de aanpak werkt de gemeente samen met Vluchtelingenwerk en maatschappelijke en private organisaties.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl