Direct naar de content

Rotterdamse aanpak High Impact Crimes werkt

Lokwoningen ingezet als nieuw middel in strijd tegen inbraken

De Rotterdamse aanpak van high impact crimes (HIC) werkt. Het gaat hierbij om de aanpak van misdrijven die een grote impact hebben op het leven van de slachtoffers, zoals overvallen, straatroven en woninginbraken. Burgemeester Ahmed Aboutaleb presenteert vandaag, samen met politiechef Frank Paauw en hoofdofficier van Justitie Marc van Nimwegen, de resultaten van de aanpak in 2014 en het eerste kwartaal van 2015. De integrale en intensieve aanpak leidt tot een verdere daling van het aantal HIC-delicten. Ook zorgt deze aanpak tot een verdere daling van de recidive onder de daders.

Rotterdam geeft ook de komende jaren prioriteit aan het verder terugdringen van deze ernstige misdrijven. De aanpak wordt verder uitgebreid met onder andere de inzet van zogenaamde ‘lokwoningen’, het project ‘Schoon Schip’ om recidive verder terug te brengen en een verdere aanscherping van de aanpak van jeugdige plegers.

Daling op alle fronten
In 2014 daalde het aantal straatroven met 24%, het aantal overvallen met 8 % en ook het aantal woninginbraken daalt met 9 %. Deze dalingen zetten zich voort in het eerste kwartaal van 2015.

Straatroven

 

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Tot

2013

68

78

76

75

79

88

74

83

55

85

68

85

914

2014

68

64

61

50

42

49

55

55

74

66

54

61

699

2015

55

58

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Overvallen (diefstal met geweld gerelateerd aan een bedrijf of woning)

 

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

Tot

2013

21

10

12

18

15

19

12

12

10

19

9

22

179

2014

22

15

16

16

11

7

8

15

15

16

10

13

164

2015

12

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  38

Woninginbraken en pogingen daartoe (grofweg in een derde van de gevallen)

 

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

Tot

2013

427

394

381

318

329

327

273

306

296

361

341

493

4246

2014

449

329

317

320

245

242

287

324

234

297

376

438

3858

2015

403

329

274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1006

Recidive verder terugbrengen
Uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van het aantal overvallers binnen twee jaar recidiveert. Om dit aantal terug te dringen, krijgen zij in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond een intensieve, persoonsgerichte aanpak. Vóór de start van deze aanpak recidiveerde 51% van de overvallers; na de start van de persoongerichte aanpak daalde de recidive van deze groep naar 34%.

Als aanvulling op deze aanpak is in april 2015 het project Schoon Schip gestart. Dit project is bestemd voor mannen tussen de 18 en 65 jaar met een gemeentelijke WWB-uitkering, die al meerdere malen veroordeeld zijn voor met name HIC-delicten. Om de kans op recidive te verkleinen worden de deelnemers 32 uur per week aan het werk gezet. Onder begeleiding van oud-mariniers voeren zij zware werkzaamheden uit in de buitenruimte, buiten de stad. Weigering aan het project deel te nemen of het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden leidt tot korting op of stopzetting van de uitkering.

Lokwoningen
Rotterdam heeft het afgelopen jaar de aanpak van woninginbraken met succes geïntensiveerd. In deze aanpak ligt de nadruk op preventieve maatregelen. In 2014 zijn in 13 Rotterdamse wijken stadswachten van deur naar deur gegaan om met de bewoners over de preventie van woninginbraak te praten. Ook met woningbouwcoproaties zijn hierover goede afspraken gemaakt. In de strijd tegen woninginbraken wordt in Rotterdam een nieuw middel ingezet: de lokwoning. Het gaat hierbij om een woning die zo is ingericht dat daders bij een (poging tot) inbraak tegen de lamp lopen en met succes strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. De lokwoningen worden ingezet in gebieden met veel woninginbraken: Bloemhof, Vreewijk, Groot-IJsselmonde en Delfshaven.

Aanscherping aanpak jeugdige plegers
Uit recent onderzoek van de politie blijkt dat een belangrijk deel van de daders die zich schuldig maken aan HIC-delicten, minderjarig is. Het terugdringen van recidive onder deze groep vereist een sluitende aanpak. Binnen het Veiligheidshuis starten binnenkort twee pilots:

  • de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (de ISD-maatregel) wordt bij verdachten tussen de 18 en 24 jaar regelmatiger ingezet om het uitzichtloze patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen binnen deze groep te doorbreken. De maatregel biedt mogelijkheden om ook voor een langere periode (twee jaar) te interveniëren op gedragsverandering.
  • Minderjarige overvallers kunnen onder verscherpt elektronisch toezicht worden geplaatst. De achterliggende gedacht hierbij is dat elektronische controle juist bij deze doelgroep kan helpen om de slechte invloed van ‘het gedetineerd zijn’ te voorkomen, het leven te structureren en los te weken van ‘foute’ relaties.

Raadsbrief m.b.t. de voortgang aanpak high impact crimes (Pdf)


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl