Direct naar de content

Rotterdamse aanpak helpt jongeren bij beroepskeuze

Rotterdam werkt hard aan het terugdringen van voortijdige schooluitval. Een vierde van alle jongeren die stopt met school doet dat vanwege een verkeerde studiekeuze. Daarom is er nu de Rotterdamse aanpak op loopbaanoriëntatie die jongeren helpt om beter te kiezen. Tijdens het jaarlijkse beroepenevenement Skills Masters dat 9 januari begint in Ahoy, wordt tijdens een grootse conferentie de aanpak besproken.

“Er is nu nog sprake van een mismatch tussen enerzijds de behoefte van werkgevers die zitten te springen om technisch goed geschoold personeel en anderzijds jongeren die zonder of met een weinig zinvol diploma school verlaten,'” zegt wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin). “Wat we met de aanpak willen, is het onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt en jongeren opleiden voor een baan die echt bestaat.''

Sectoren waar jongeren op dit moment nog te weinig voor kiezen zijn de zorg, haven en techniek. Landelijk kiest 28% van de mbo'ers voor een technische studie en 7,6% voor de zorg. In Rotterdam liggen die percentages een stuk lager namelijk op 22,3% en 3,7%. Op Zuid kiest zelfs maar 19,7% van de jongeren voor techniek.

Digitaal Talentenportfolio
Om tot een betere studiekeuze te komen, krijgen Rotterdamse leerlingen een Digitaal Talentportfolio. Met behulp van docenten, decanen en ouders verzamelen leerlingen documentatie over hun competenties en interesses in een digitaal dossier. Scholen organiseren ook activiteiten die helpen bij het vullen van het dossier, bijvoorbeeld in de vorm van zelfgemaakte filmpjes en interviews. Het Digitaal Talentportfolio biedt inzicht in de interesses en vaardigheden van leerlingen en wordt door docenten gebruikt bij studiekeuzegesprekken.

Voorlichting aan ouders en leerlingen helpt daarnaast om achterhaalde beelden, die bijvoorbeeld leven bij werken in de haven, weg te nemen. Ingezet wordt op kansrijke studies en beroepen. Scholen en bedrijven organiseren excursies, bliksemstages, bedrijfspresentaties en voorlichtingsavonden.

Training voor docenten
Docenten krijgen op de derde plaats trainingen om ouders en leerlingen beter te begeleiden bij de studie- en beroepskeuzes. Ook wordt ze geleerd hoe loopbaanoriëntatie op een natuurlijke manier in de lessen kan worden verweven. Docenten krijgen ook zelf techniekonderwijs, zodat zij op de hoogte blijven van technische ontwikkelingen en zelf technisch vaardiger worden.

Tot slot worden opleidingen in Rotterdam beter afgestemd op de arbeidsmarkt in de regio. Van een aantal opleidingen met onvoldoende toekomstperspectief wordt het aantal plaatsen beknot. Met leerlingen die toch voor dergelijke studies kiezen, wordt een gesprek gevoerd of ze niet beter een kansrijkere studie kunnen kiezen die ook in hun interessegebied ligt.

Skills Masters
Op de tiende editie van Skills Masters maken zo’n 25.000 jongeren op 9, 10 en 11 januari kennis met beroepen in verschillende sectoren. Aan de hand van vakwedstrijden, live demonstraties en doe-activiteiten kunnen basisschoolleerlingen uit groep 7/8 en (v)mbo’ers beroepen ‘zien, doen en beleven’. Vele Rotterdamse vmbo-leerlingen bezoeken met hun school Skills Masters en volgen daarbij het schoolprogramma. Dit bestaat uit een digitale beroepskeuzetest en een bezoek aan het evenement. Skills Masters staat met name ook open voor ouders van kinderen die nog een keuze moeten maken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06-51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl