Direct naar de content

Rotterdams Weerwoord

Samen de stad voorbereiden op een extremer klimaat

De gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf gaan de komende jaren, samen met bewoners, verder bouwen aan een klimaatbestendig Rotterdam in stad, straat en tuin. Op 22 februari 2019 ondertekenden de vijf partijen daarom een intentieovereenkomst. Inzet is om dit jaar te komen tot uitvoeringsafspraken op basis van het gemeentelijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dat werd deze week vastgesteld door het college van B&W.

Als stad in de delta van Nederland met een dalende bodem is Rotterdam kwetsbaar voor
de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie, het aanpassen van Rotterdam aan die verandering, is nodig. Want de gevolgen van extremer weer raken iedereen.

Om hevige regenval, maar ook langdurige droogte en hitte, grondwateronder- en overlast en bodemdaling aan te pakken zijn sneller en meer ingrepen noodzakelijk in openbaar gebied en op particulier terrein. Door nu actie te ondernemen, kan schade in de toekomst worden beperkt. Tegelijk is flexibiliteit nodig om de aanpak bij te kunnen stellen op basis van nieuwe inzichten. Het Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op maatregelen op wijkniveau.

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats in het Spartastadion. Rond het stadion is een Urban Waterbuffer gemaakt, een goed voorbeeld van samenwerking in de geest van het Rotterdams Weerwoord. De buffer vangt regenwater op dat na filtering in de bodem wordt opgeslagen. Het water is later te gebruiken voor het besproeien van het veld. En voor de waterzuil op het plein, ene mooie speelplek voor kinderen. Het opvangen en in de bodem brengen van (zoet) regenwater levert ook een bijdrage aan het tegengaan van de verzilting van het grondwater.


Noot voor de redactie:

Namens de partijen ondertekenden de volgende bestuurders en directeur (van links naar rechts op de foto:

  • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard: hoogheemraad mevr. A. (Agnes) Van Zoelen
  • Evides Waterbedrijf: directeur mevr. A.M. (Annette) Ottolini
  • Gemeente Rotterdam: wethouder dhr. B. (Bert) Wijbenga – van Nieuwenhuizen
  • Waterschap Hollandse Delta (WSHD): heemraad dhr. E.A. (Lies) Struik
  • Hoogheemraadschap van Delfland (HHD): hoogheemraad dhr. M.A. (Marcel) Houtzager

De foto is vrij van rechten onder vermelding van de fotograaf: Rhalda Jansen.

De complete tekst van de intentieovereenkomst en het urgentiedocument Rotterdams Weerwoord zijn te lezen op www.rotterdam.nl/rotterdamsweerwoord.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette van Bale, bestuursvoorlichter wethouder Wijbenga, 06 – 28 36 27 17 of lm.vanbale@rotterdam.nl.