Direct naar de content

Rotterdams consortium wint EU tender van € 17,7 miljoen voor Smart City toepassingen

De Europese Commissie heeft op 4 juli 2016 het voorstel van een door Rotterdam geleid internationaal consortium goedgekeurd voor een subsidiebedrag van bijna € 18 miljoen. Hiervan is € 5,4 miljoen bestemd voor projecten in Hart van Zuid. Het geld wordt gebruikt om innovatieve en duurzame toepassingen mogelijk te maken. De rest van het subsidiebedrag wordt verdeeld over projecten in andere steden binnen het consortium: Glasgow in Schotland, Umeå in Zweden, Brno in Tsjechië, Parma in Italië en Gdansk in Polen.

Rotterdam – en in het bijzonder het Hart van Zuid-project – krijgt met de subsidie een stevige extra impuls. Het gebied wordt op een slimme manier verduurzaamd en hiermee nog toekomstbestendiger. De investeringen creëren aanvullende werkgelegenheid, maar dragen vooral bij aan het nog aantrekkelijker maken van het gebied, mede doordat de luchtkwaliteit verder verbetert. Met de officiële erkenning wordt Rotterdam nu ook echt als een ‘Smart City’ gezien. Rotterdam wordt hiermee samen met Eindhoven -die eveneens een EU-Smart City is- voortrekker in Nederland en daarbuiten” aldus burgemeester Aboutaleb.

Een slim Hart van Zuid
Voor Hart van Zuid heeft de gemeente samen met Uniresearch, Ballast Nedam, RET, KPN, ENECO, Futureinsight, Erasmus Universiteit en TNO een pakket aan innovatieve duurzaamheidsmaatregelen bedacht. Zo komen er intelligente energiemanagementsystemen, die de uitwisseling van energie tussen de diverse gebouwen zoals Ahoy, het zwembad, het kunstenpand en het metro- en busstation mogelijk maken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, urban windmolens, warmte koude opslag-installaties en energieterugwinning uit het riool en vanuit het wegdek. Niet alleen gebouwen worden aangesloten, maar ook het OV. Hiermee wordt een grote stap gezet naar nul-emissie van C02. Bijzonder aan het project is ook dat de data worden ontsloten. Door gebruik te maken van een 3D-model die onder andere het energiegebruik in het gebied visualiseert, ontstaat er beter inzicht in de mogelijkheden om het energiemanagement te optimaliseren.

Horizon 2020
De subsidie is onderdeel van het EU Horizon2020-programma en bedoeld voor demonstratieprojecten waar ICT, Energie en Mobiliteit op innovatieve manier worden toegepast en waarbij publieke partijen samenwerken met marktpartijen en kennisinstellingen in internationaal verband. De EU heeft voor Horizon 2020 een omvangrijke, innovatieve investeringsagenda opgesteld voor de jaren 2015-2020 waar zo’n 80 miljard euro mee gemoeid is.

Met het winnen van de tender wordt een concrete stap gezet in het vernieuwen en het verduurzamen van de economie. Het sluit hiermee nauw aan met de recent gepresenteerde investeringsagenda: ‘Investeren in vernieuwing’ van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl