Direct naar de content

Rotterdams College presenteert kaderbrief 2016

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de kaderbrief 2016 aan de gemeenteraad aangeboden. In de kaderbrief doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad voor de financiële kaders voor de jaren 2016 tot en met 2019. Om een sluitend financieel beeld te presenteren en uitvoering te geven aan het collegebeleid moet het stadsbestuur in totaal € 176 miljoen bezuinigen, verspreid over vier jaar. Het College kiest voor maatregelen die zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de Rotterdammer en houdt daarmee vast aan de koers om Rotterdam de komende jaren sterker, veiliger, levendiger en gezelliger te maken.

De € 176 miljoen aan bezuinigingen wordt onder andere veroorzaakt door behoorlijke na-ijleffecten van de bezuinigingen op de organisatie, die zijn ingezet in de vorige bestuursperiode. Door de economische tegenwind is het moeilijk om een aantal herplaatsingskandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een nieuwe baan te helpen. Ook de overgang van deelgemeenten naar gebieden kost meer geld. Daarnaast heeft het stadsbestuur oplossingen moeten vinden voor het feit dat het Rijk minder geld uitkeert voor het aantal bijstandsgerechtigden. Een andere tegenvaller is de invoering van de stortbelasting door het Rijk die het College niet wil doorbelasten aan de Rotterdammers.

De bezuinigingen worden voor een groot deel opgelost door besparingen op interne processen binnen de gemeente zoals de inkoop die efficienter kan, een aantal eenmalige financiële meevallers en door steviger in te zetten op het  incasseren van belastingaanslagen. Ook loopt in 2019 een aantal projecten en programma’s af.

Wethouder Adriaan Visser (o.a. financiën): “Wij hebben ons best gedaan om de negatieve gevolgen van de bezuinigingen zo beperkt mogelijk te houden voor de Rotterdammers. Maar het is onmogelijk dat de Rotterdammer helemaal niets merkt van € 176 miljoen bezuinigingen. Zo willen we bijvoorbeeld de budgetten voor de gebiedscommissies vooralsnog op het peil van 2016 te houden, terwijl aanvankelijk het idee was om die budgetten op te hogen.”

Ondanks de forse bezuinigingsopgave houdt het College vast aan het collegeprogramma dat in het najaar van 2014 gepresenteerd is. Het stadsbestuur blijft inzetten op een sterker, veiliger, levendiger en gezelliger Rotterdam. Veel programma’s die het afgelopen jaar in de steigers zijn gezet, gaan nu de uitvoeringsfase in. Deze programma’s variëren van het onderwijsbeleid Leren Loont, het verbeteren van de woningen en de schoolgebouwen, het tegengaan van eenzaamheid en woonoverlast tot programma’s die moeten leiden tot een schonere lucht en minder bijstandsgerechtigden. Ook gaat het College door met succesvolle programma’s die door voorgangers zijn bedacht, zoals bijvoorbeeld Rotterdam Lekker Fit!

De zorg voor jeugd en hulp en ondersteuning aan volwassenen wordt eenvoudiger georganiseerd en er is een beweging ingezet van dure, langdurige zorg naar preventie en er snel bij zijn. Voor die overgang is een fors bedrag apart gezet, zodat Rotterdammers die hulp en zorg nodig hebben, daar ook echt op kunnen rekenen.

Het College stemt in met een aantal verzoeken uit de gebieden. Zo is er voldoende budget om het skatepark aan de Westblaak te verlengen naar het Eendrachtsplein en om een fietsenstalling bij Metrostation Hoogvliet te realiseren. Ook is er geld beschikbaar om onderzoek te doen naar alternatieve programmering in het zwembaddeel van Schuttersveld en voor het opknappen van het St. Jacobspark.

De kaderbrief vormt de belangrijkste basis voor het opstellen van de begroting voor 2016. De kaderbrief wordt op 7 en 9 juli behandeld door de Gemeenteraad. In september biedt het College de begroting 2016 aan de gemeenteraad aan.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de kaderbrief kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, woordvoerder wethouder Adriaan Visser, m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl, 06-13155120