Direct naar de content

Rotterdams actieplan voor veilig doorbouwen tijdens coronacrisis

Wethouder Bas Kurvers heeft een actieplan voor het doorbouwen tijdens de coronacrisis gepresenteerd aan de gemeenteraad van Rotterdam in de vorm van een manifest. In het manifest, dat samen met marktpartijen en woningcorporaties is opgesteld, staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in 2040 minimaal 50.000 woningen zijn bijgebouwd. Van het optuigen van een Rotterdams overbruggingsfonds tot het versneld faciliteren van grote gebiedsontwikkelingen; het manifest is een verzameling van mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Rotterdam veilig door kan bouwen.

De Rotterdamse economie is hard geraakt door de coronapandemie. De werkloosheid is sterk gestegen en bedrijven staan onder druk. ,,Huizen bijbouwen, renoveren, transformeren, verduurzamen en onderhouden is de beste manier om de woningnood het hoofd te bieden en om de economie draaiende te houden’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,, Het signaal van alle partijen is daarom: bouwen, bouwen, bouwen. Met elkaar kunnen we zo een fundament leggen voor nieuwe groei in de samenleving.’’

Manifest

Het manifest komt voor uit een samenwerking tussen de marktpartijen en corporaties die zijn verenigd in het Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) en de gemeente Rotterdam. Nog voor het zomerreces van 2020 werken partijen nu gezamenlijk een pakket van concrete maatregelen uit. ,,Doordat we als gemeente en marktpartijen samen werken aan gelijke doelen, kunnen we sneller resultaten boeken en kunnen we meer betekenen voor de stad. Op korte termijn zorgen we voor huisvesting van inwoners en op lange termijn geven we met elkaar de toekomst opnieuw vorm’’, zegt algemeen directeur Phillip Smits van Blauwhoed.

Met het manifest geven marktpartijen, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam als eerste op lokaal niveau invulling aan de landelijke gemeenschappelijke verklaring van projectontwikkelaars en bouwondernemingen: ‘Samen doorbouwen aan Nederland!’.

Afspraken

De samenwerkende partijen maken de volgende afspraken met elkaar om ervoor te zorgen dat Rotterdam doorbouwt en ontwikkelt:

  1. We ontwikkelen en bouwen door om op korte termijn zoveel mogelijk woningen te realiseren in Rotterdam.
  2. We zorgen dat we juist nu starten en doorgaan met de uitwerking van voldoende bouwlocaties op de middellange en lange termijn, zodat we ook in mindere tijd een constante bouwstroom realiseren.
  3. Als gemeente, corporaties en marktpartijen trekken we gezamenlijk op en nemen we onze verantwoordelijkheid om de doelstellingen uit het Woningbouwakkoord te realiseren.

In het manifest staat beschreven welke concrete maatregelen uit deze afspraken voortvloeien én welke effecten dat op de korte en (middel) lange termijn zal hebben voor de bouwproductie in Rotterdam. “Het mooie van dit manifest is dat het niet alleen voor de korte termijn maatregelen beschrijft, maar dat het ook voor de lange termijn een belangrijk kader biedt om de woningproductie op peil te houden’’, zegt Allard Leijten, directeur van Leyten.

Maatregelen voor de korte termijn

Om op korte termijn een terugval in de bouwproductie tegen te gaan zijn verschillende maatregelen opgesteld. Zo verkennen gemeente en corporaties met elkaar de mogelijkheden om de bouwproductie in het sociale en het middensegment op te schroeven. “De corporaties willen betaalbare woningen blijven bouwen, juist nu. Daar is veel behoefte aan, dus onze plannen mogen niet stilvallen. Het Manifest onderstreept voor ons dat gemeente, marktpartijen en corporaties het blijven bouwen in deze crisis als gezamenlijke prioriteit zien’’, zegt Martine van Sprundel, manager Vastgoedsturing en Beleid bij Woonbron.

Marktpartijen en gemeente onderzoeken ook of er mogelijkheden zijn om de verkoop van woningen te stimuleren, bijvoorbeeld door garanties voor de verkoop van bestaande woningen af te geven. Ook onderzoeken marktpartijen en de gemeente de noodzaak van latere betaalmomenten op het gebied van anterieure kosten, grondreservering en grondprijs.

Maatregelen voor de lange termijn

Er moet ook voldoende aandacht zijn voor maatregelen op de lange termijn, om de bouwproductie structureel op peil te houden. De gemeente onderzoekt bijvoorbeeld of randvoorwaarden voor het ontwikkelen van grote gebiedsontwikkelingen zoals Rijnhaven of Alexanderknoop naar voren gehaald kunnen worden. Denk daarbij aan het alvast bouwrijp maken van grond of het eerder aanleggen van OV en infrastructuur. Bovendien verkennen marktpartijen en gemeente de mogelijkheden tot het optuigen van een Rotterdams overbruggingsfonds om het doorbouwen te blijven faciliteren.

Veilig doorbouwen

De samenwerkende partijen stellen alles in het teken van doorbouwen tijdens de crisis. De gemeente Rotterdam zorgt er bijvoorbeeld voor dat besluitvorming doorgaat, zodat er geen onnodige vertraging ontstaat. Marktpartijen, woningcorporaties en overheid houden nauw contact met elkaar om de vinger aan de pols te houden en de krachten te bundelen. Alle partijen stellen veiligheid voorop; eerder werd het protocol ‘samen veilig doorwerken’ opgesteld om de gezondheid van medewerkers op de bouwplaats te waarborgen.