Direct naar de content

Rotterdammert voor dominee Bert Kuipers

Predikant Bert Kuipers van het Laurenspastoraat heeft zondag 26 augustus de Rotterdamse onderscheiding ‘de Rotterdammert’ ontvangen. Dat gebeurde in de Grote of Sint Laurenskerk bij zijn afscheid als dominee. Wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg) reikte hem de bronzen penning uit.

Met de ‘de Rotterdammert’ eert Rotterdam professionals die zich intensief hebben ingezet voor de stad en de Rotterdammer en zich daarbij zeer verdienstelijk hebben gemaakt.
Bert Kuipers (26 juni 1953, De Bilt) ontving deze penning als blijk van dank voor zijn vakkundige inzet, betrokkenheid en indrukwekkende staat van dienst. Kuipers was 22 jaar predikant van het Laurenspastoraat in Rotterdam, een onderdeel van de Protestantse kerk. De Laurenskerk was zijn thuisbasis.

Bruggen geslagen
Bert Kuipers begon zijn loopbaan in 1980 als predikant in Breukelen. Van 1987 tot 1996 was hij voorganger in de Hervormde Gemeente in Purmerend. Daarna ging hij als predikant aan de slag in Rotterdam, bij het Laurenspastoraat. Op 26 juni jl. ging hij met emeritaat.
Wethouder Grauss vertelde in zijn toespraak dat hij vooral onder de indruk is van de vele initiatieven die Kuipers in gang heeft gezet om kerk en stad met elkaar te verbinden. ‘Je bent voortdurend bezig geweest om de kerk in de stad te brengen en de stad in de kerk. In een stad met zoveel mooie bruggen heb jij er nog een aantal extra geslagen. Je was een echte citypastor.’

Tegen polariserende krachten
Bij gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact zette Kuipers de deuren van de Laurenskerk wijd open. Bijvoorbeeld bij de ramp met de MH17. Toen moslims in Rotterdam zich bedreigd voelden – begin vorig jaar – vormde hij samen met anderen een levende kring om de Essalam-moskee. Ze deden dit als teken van verbondenheid met de moslimgemeenschap. Een sterke en symbolische daad tegen de polariserende krachten in de samenleving, aldus wethouder Grauss.
Kuipers liet het niet bij incidentele acties. Mede dankzij zijn inzet zijn vertegenwoordigers van verschillende religies in deze stad meer met elkaar in gesprek gegaan.

Andere belangrijke activiteiten van Kuipers als predikant in Rotterdam

  • Hij heeft de Kerken-nacht geïntroduceerd in Rotterdam en in Nederland. Kerken van allerlei gezindten nodigen eenmaal in de twee jaar iedereen uit om een stap over de drempel te zetten. Een avond of dag lang kan een ieder zien wat ze in huis hebben. Mede dankzij Kuipers is de Kerkennacht een landelijk fenomeen geworden; het grootste oecumenische evenement van ons land.
  • Het Laurentiusdiner en het Laurenssymposium. Kuipers staat aan de wieg hiervan. Beide evenementen vinden eens in de twee jaar plaats en hebben als doel om de armoede in Nederland terug te dringen. Tijdens het Laurentiusdiner krijgen honderden gebruikers van de Rotterdamse voedselbank in de Laurenskerk een drie-sterren-diner aangeboden. Deze wordt verzorgd door tal van welvarende Rotterdammers. Tijdens het Laurenssymposium gaan deskundigen met elkaar in gesprek over wat er structureel gedaan kan worden aan armoede.
  • Kuipers heeft de Laurenskerk aangesloten bij het wereldwijde netwerk van Coventry en hier het zogeheten Coventryberaad opgezet. Onder deze noemer spreken vertegenwoordigers van veel Nederlandse kerken tweemaal per jaar over vrede en verzoening. Ze zijn lid van de wereldwijde Community of the Cross of Nails.
  • Hij heeft het landelijk netwerk ‘Citykerken NL’ in het leven geroepen. In dit verband praten zo’n 25 Nederlandse kerken tweemaal per jaar over de wijze waarop kerken in grote steden het best kunnen inspelen op kansen en problemen die eigen zijn aan grote steden.

Rotterdammert
Op de voorzijde van de Rotterdammert staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding zelf. De achterzijde toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’. Meer informatie over de negen verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Grauss, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl