Direct naar de content

Rotterdammers stemmen 30 november over de Woonvisie

Kiesgerechtigde Rotterdammers kunnen op 30 november naar de stembus om over de woonvisie te stemmen. Dit stadsreferendum is er gekomen op initiatief van het Actiecomité Woonreferendum dat meer dan 13.000 handtekeningen verzamelde van Rotterdammers. In de woonvisie staat beschreven hoe Rotterdam zich wil blijven ontwikkelen als woonstad.

StembureauApp
Ook deze verkiezingen worden de voorzitters van de stembureaus ondersteund met de StembureauApp. De app ondersteunt al sinds 2012 de voorzitters op de stembureaus, onder andere door het controleren van de geldigheid van de stempassen. Alléén de stembureauvoorzitters maken gebruik van deze app. Er wordt dus niet mee gestemd. De StembureauApp registreert geen persoonlijke gegevens en telt alleen het aantal ontvangen stempassen en machtigingen op, net als een rekenmachine. Zoetermeer, Groningen, Utrecht en Den Haag gaan tijdens de Tweede Kamerverkiezing in maart ook werken met de StembureauApp. Ambtenaren uit de pilotgemeenten draaien daarom een dagje mee op een Rotterdams stembureau.

Opkomst en uitslag
Dankzij deze app is het mogelijk om realtime de opkomstcijfers te tonen via stadsreferendum30november.nl. Zichtbaar is hoeveel kiezers zich in Rotterdam per uur hebben gemeld op een stembureau. Het opkomstpercentrage wordt zowel voor het totaal van de hele stad getoond als per gebied op de kaart van Rotterdam. Nadat de stembureaus om 21.00 uur zijn gesloten, is direct het uiteindelijke opkomstpercentage zichtbaar. Vervolgens gaan de stembureauleden de stembussen openen en de stembiljetten tellen. Zodra de voorzitter van een stembureau de aantallen Voor, Tegen, Blanco en Ongeldige stembiljetten heeft ingevoerd in de Stembureaumodule van de app, zijn deze aantallen ook zichtbaar in de presentatie die vanaf 21:15 uur zichtbaar is op de website.

Definitieve uitslag
De stemmen worden nog steeds handmatig geteld en ook blijft het proces-verbaal het officiële document voor de uitslag. Op vrijdag 2 december wordt de definitieve uitslag van het stadsreferendum om 10.00 uur in het Stadhuis (zaal 7) bekend gemaakt door het hoofdstembureau Rotterdam. Dit is ook via internet te volgen op http://rotterdam.raadsinformatie.nl

Kiesgerechtigden en stembureaus
Op dit moment heeft Rotterdam ongeveer 630.000 inwoners, waar van 497.540 kiesgerechtigd zijn. Er is een goede spreiding van stembureaus over de gehele stad zodat iedereen zonder veel reistijd hun stem kan uitbrengen. Er zijn in totaal 279 stembureaus. Tevens wordt er een mobiel stembureau ingezet die gedurende de dag een aantal locaties aandoet.
De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Met uitzondering van het stembureau op het Centraal Station, dat gaat al open om 06.30 uur.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Wilt u langskomen in de controlekamer van de StembureauApp? Dan bent u welkom tussen 11.00 – 12.00 uur of 16.00 – 17.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, telefoon: 06 – 51 26 63 15.

De locaties van de stembureau kunt u vinden: www.rotterdam.nl/stadsreferemdum2016
Daar treft u ook verdere informatie betreffende het stadsreferendum