Direct naar de content

Rotterdammers houden ondersteuning huidige zorgaanbieder

Rotterdam sluit contracten met zorgaanbieders overgang AwBZ-Wmo

Rotterdam krijgt er vanaf 1 januari net als andere gemeenten veel zorgtaken voor jongeren en volwassenen bij. Om veranderingen zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, kunnen Rotterdammers komend jaar van hun huidige zorgaanbieder gebruik blijven maken. De gemeente Rotterdam heeft daarvoor contracten afgesloten met ruim 50 zorgaanbieders.

Versoepeling
Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg): "Rotterdammers willen gewoon duidelijkheid over vragen als: welke zorg krijg ik straks en van wie? Deze stap helpt om de overgang te versoepelen." Rotterdam ziet de overheveling van zorgtaken naar de gemeente als een kans om hulp en ondersteuning beter te organiseren voor de Rotterdammer. De hulp en ondersteuning die de gemeente biedt, is dichtbij huis. Rotterdam gaat werken volgens het principe van één gezin, één plan, één regisseur. De Jonge: "Menselijke maat in de zorg moet weer het vertrekpunt worden. Zo voorkomen we bureaucratie en houden we de zorg betaalbaar."

Zorgaanbieders 2015 voor het overgangsrecht
Met het sluiten van de contracten gunt de gemeente definitief de opdracht aan de zorgaanbieders voor het ‘Overgangsrecht’. Op www.rotterdam.nl/denieuwewmo is te zien welke partijen gecontracteerd zijn. Het zogeheten overgangsrecht betekent dat de huidige indicatie van cliënten blijft gelden tot deze afloopt met een maximum van 1 jaar. Voor cliënten met een indicatie voor beschermd wonen loopt het overgangsrecht maximaal 5 jaar en tot uiterlijk eind 2019.

Nieuwe cliënten en cliënten met een herindicatie in 2015
Als gevolg van de nieuwe WMO krijgt Rotterdam er per januari de verantwoordelijkheid voor 10.000 cliënten bij. Het gaat daarbij om ouderen, mensen met ggz-problematiek, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen geldt het overgangsrecht. Voor de levering van zorg en ondersteuning aan nieuwe cliënten vanaf 1 januari 2015 en cliënten die in 2015 een herindicatie krijgen, is de gemeente een aparte aanbesteding met ‘Arrangementen’ gestart. Die arrangementen zorgen ervoor dat een aanbieder straks verschillende soorten zorg gaat leveren zodat Rotterdammers niet met tal van aanbieders te maken krijgen. Deze aanbestedingsprocedure loopt nog tot begin november. Dan zijn ook de zorgaanbieders bekend die volgens het nieuwe model ondersteuning en begeleiding gaan leveren.

Meer informatie
Rotterdam informeert professionals via de website www.rotterdam.nl/denieuwewmo. Rotterdammers en cliënten kunnen informatie over de veranderingen in de zorg volgen op de website: www.rotterdam.nl/hulpdichtbij. De Jonge: "We willen Rotterdamse cliënten zo goed mogelijk voorlichten. Ze moeten van degene die nu de ondersteuning biedt te horen krijgen of, en zo ja, wat er gaat veranderen. Daarnaast krijgen ze een brief waarin de veranderingen op een rijtje staan. Bovendien volgen er voorlichtingsbijeenkomsten bij hen in de buurt. Daar kunnen ze terecht om te luisteren, maar ook voor vragen en opmerkingen."


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl