Direct naar de content

Rotterdammer neutraal tot positief over bejegening door politie

De meerderheid van de Rotterdammers staat neutraal of positief ten opzichte van het optreden van de politie. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Beke in opdracht van de Rotterdamse driehoek. Voor het onderzoek zijn 509 respondenten op straat benaderd en 1050 via een digitaal stadspanel. Ook Rotterdamse agenten zijn bevraagd voor dit onderzoek.

De groep met een neutraal tot positief beeld (90 procent) benadrukt onder andere de vriendelijkheid en benaderbaarheid van de politie. De groep met een negatief beeld (10 procent) vindt dat de politie te weinig zichtbaar is, te veel macht heeft of te hardhandig reageert. Van de burgers die aangeven dat zij in 2016 een negatieve ervaring met de politie hebben gehad, geeft in de straatenquête 9,7% (17 personen) en in het digitaal stadspanel 2,6% (11 personen) aan dat ze zich gediscrimineerd hebben gevoeld op basis van hun achtergrond.

Ook agenten geven aan dat zij regelmatig te maken krijgen met burgers die zich gediscrimineerd voelen en dit ook uiten. Het onderzoek wijst uit dat burgers regelmatig scherp in hun reactie richting de politie zijn. Dat gebeurt vooral bij staandehoudingen of controles. Hoewel hier in veel gevallen goede redenen voor zijn, is dat voor de burger niet altijd duidelijk. Dit kan komen doordat de agent de reden onvoldoende toelicht, taalproblemen of offensief gedrag van de burger. Berichtgeving op (sociale) media lijkt grote invloed te hebben op het beeld dat burgers hebben van het optreden van de politie en op hun houding tegenover agenten.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “de driehoek is blij met de inzichten uit dit onderzoek. Niet alleen met het positieve beeld van veel Rotterdammers, maar ook met de kritische kanttekeningen. Met dit onderzoek hebben we meer zicht gekregen op de complexe interactie tussen politiefunctionarissen en burgers en factoren die daarbij een rol spelen. Het is van belang dat we blijven werken aan een goede relatie tussen Rotterdammers en hun politie”.

De politie blijft actief investeren in de relatie met groepen in de stad die weinig vertrouwen in de politie hebben. In aanvulling daarop gaan de leden van de driehoek met Rotterdammers in gesprek over de relatie tussen de politie en Rotterdammers. Dit thema wordt in 2018 geagendeerd voor de bijeenkomsten van de Stuurgroep in de Wijk.

Meer informatie


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl