Direct naar de content

Rotterdammer kan opgelucht ademhalen

Schone lucht voor Rotterdammers moet vanzelfsprekend zijn. Dat vindt het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders. In de afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in de stad verbeterd, maar nog niet voldoende. Het college zet met een voorgesteld pakket aan maatregelen een stevige ambitie neer, gericht op het aanpakken van de grootste boosdoener voor de gezondheid van haar inwoners; roet. Een belangrijke maatregel in dit pakket is uitbreiding van de milieuzone.

Wethouder Langenberg (Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie): “De komende vier jaar heeft schone lucht in de stad prioriteit. Niet alleen om wettelijke normen te halen, maar vooral om de gezondheid van Rotterdammers te verbeteren. Dat is exact de reden waarom we de uitstoot van roet met 40% willen verminderen. Dit willen we bereiken door de meest vervuilende voertuigen uit onze stad te weren, en schoner vervoer te stimuleren.”

Het college beoordeelt nieuwe maatregelen niet alleen op de normen voor fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2), maar vooral op de uitstoot van roet (EC = elementair koolstof). Hiermee is Rotterdam de eerste stad die op dit kleinst meetbare deeltje maatregelen treft. Het stedelijk verkeer is voor 50% verantwoordelijk voor de uitstoot van roet. De maatregelen van de gemeente zijn het meest effectief door in te zetten op het schoner maken van stedelijk verkeer.

Voor deze collegeperiode (2014-2018) zijn de doelstellingen benoemd:

–                Er wordt 40% minder roet door het stedelijk verkeer uitgestoten;

–                Het gemeentelijk wagenpark is in 2018 25% ‘schoner’.

Om deze ambitie te realiseren is € 11,7 miljoen vrijgemaakt.

Vandaag is de Ontwerp-Koersnota Luchtkwaliteit gepresenteerd door wethouder Langenberg. “De ambitie is stevig, en die wil ik samen met de stad bereiken. Om een uitgebalanceerd pakket aan maatregelen samen te stellen, ga ik de komende tijd in gesprek met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.”

Milieuzone
Er zijn twee mogelijke pakketten met maatregelen door het college voorgesteld. In beide pakketten is uitbreiding van de milieuzone een essentieel onderdeel. In het eerste pakket zijn beperkende maatregelen voor vrachtauto’s, bestelauto’s en personenauto’s opgenomen. In pakket twee is geen milieuzone voor de meest vervuilende personenauto’s opgenomen. In pakket twee zijn de eisen voor vrachtverkeer en bestelvoertuigen hierdoor zwaarder. Beide pakketten voorzien in stevige maatregelen waarmee vervuilers worden aangepakt en schoner vervoer gestimuleerd. Andere maatregelen in de pakketten zijn bijvoorbeeld meer laadpalen voor elektrisch rijden, een verbeterde infrastructuur voor de fiets en – in het kader van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ – het schoner maken van het gemeentelijk wagenpark. Ook een betere verkeerscirculatie in de stad is een belangrijke maatregel die op de lange termijn structurele verbeteringen oplevert.De wijze waarop het college verder om wil gaan met de mobiliteit in stad en regio wordt in 2015 vastgelegd in de Rotterdamse Mobiliteitsagenda.

De huidige milieuzone voor vrachtverkeer in het centrum is niet voldoende om de luchtkwaliteit naar een hoger niveau te krijgen voor onze stad. De omvang (geografisch, welke toegangseisen) van de milieuzone wordt mede bepaald door gesprekken met onder andere bewoners, brancheverenigingen, de gebiedscommissies en milieuorganisaties.

Een mooie stad met een schone lucht is aantrekkelijk om in te leven en daarmee aantrekkelijker voor bezoekers en bedrijven. Ondernemers en bewoners die zich genoodzaakt zien hun vervuilende auto te vervangen, worden door de gemeente ondersteund via de bestaande sloopregeling. Deze zal worden aangepast op de te nemen maatregelen. Door middel van een ontheffingenregeling en een zogenaamde hardheidsclausule komt het college ondernemers tegemoet bij de invoering van de zones. Ondernemers die in de problemen dreigen te raken door de invoering van de maatregelen worden hiermee ontzien.

Planning en uitvoering
Samen met onder andere bewoners, brancheverenigingen, gebiedscommissies en milieuorganisaties wordt de komende tijd één pakket aan maatregelen samengesteld. Dit pakket zal begin 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Zodra de gemeenteraad akkoord is, zal een start worden gemaakt met de uitvoering van de maatregelen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Kijk op www.rotterdam.nl/schonelucht of mail naar schonelucht@rotterdam.nl