Direct naar de content

Rotterdam zet scanauto in voor controle op parkeren

Vanaf eind september gaat de gemeente Rotterdam anders handhaven op parkeren op straat. Er rijden voortaan in de hele gemeente scanauto’s rond. Voertuigen waar geen of te weinig parkeerbelasting voor is betaald, worden geselecteerd door middel van een scan op het kenteken. Wie niet of te weinig heeft betaald, krijgt voortaan geen naheffing meer onder de ruitenwisser. In plaats daarvan valt deze binnen een week op de deurmat. 

Fasering
Gemeente Rotterdam start met twee scanauto’s die door de hele stad gaan rijden. Ze worden gevolgd door twee scooters met fiscale controleurs die een extra controle doen op de waarnemingen van de scanauto. Naast dit systeem lopen er voorlopig ook nog steeds fiscale controleurs op straat die op de ‘oude’ manier handhaven, dus te voet. De komende maanden worden steeds meer scanauto’s ingezet en wordt op den duur alleen nog via de scan gecontroleerd. Op termijn verdwijnen ook de volgscooters. De fiscale controleurs die nu nog lopend controleren op betaald parkeren op straat zijn dan bestuurders van een scanauto. Er blijven wel fiscale controleurs om te controleren en te  handhaven op bijvoorbeeld parkeeroverlast op straat.

Tussenfase
Voor automobilisten verandert er in de praktijk niet zoveel. Wie geen of niet voldoende parkeerbelasting heeft betaald, vindt daarover voorlopig een gele kennisgeving onder de voorruit. Daarop staat vermeld dat de officiële naheffingsaanslag naar het geregistreerd adres wordt opgestuurd. De gele kennisgevingen worden tot in ieder geval eind van dit jaar gebruikt om parkeerders de gelegenheid te bieden te wennen aan de nieuwe situatie.

Buitenlandse kentekens
Ook de buitenlandse bezoekers in onze stad krijgen geen naheffing onder de ruitenwisser. Zij lezen op een Engelstalige kennisgeving dat hen een naheffingsaanslag is opgelegd. De Engelstalige kennisgevingen blijven we gebruiken, hier zit voorlopig geen einddatum aan.

Privacy
Alle privacy gegevens worden na drie maanden vernietigd. Op basis van wet- en regelgeving van de Belastingdienst moeten kentekengegevens zeven jaar bewaard worden. Namens het college heeft wethouder Financiën een brief aan de staatssecretaris van Financiën gezonden met het verzoek dit te wijzigen voor gemeente Rotterdam en een termijn van drie maanden te hanteren. Voor de afhandeling van mogelijke bezwaren hoeven deze gegevens immers slechts maximaal 3 maanden bewaard te worden en voor de administratieve verantwoording van de belastingopbrengst zijn de kentekengegevens niet nodig. De staatssecretaris komt aan het verzoek van de gemeente tegemoet voor wat betreft de kentekengegevens. Deze mogen na 3 maanden uit de (digitale) administratie verwijderd worden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl