Direct naar de content

Rotterdam zet in op aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Beleidskader armoede en schulden 2023-2026 gepresenteerd

De hoge energieprijzen en dure boodschappen hebben het afgelopen jaar veel Rotterdammers, ondernemers en instellingen geraakt. Steeds meer Rotterdammers hebben geldzorgen of problematische schulden. Met het plan ‘Rotterdam voor iedereen – Samen sterk tegen armoede en schulden’ wil het college van B&W deze problemen de komende jaren aanpakken. Wethouder Enes Yigit presenteerde het plan donderdagmiddag bij Thuis in West, een buurthuis in de Rotterdamse wijk Middelland. 

Wethouder Enes Yigit (Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal): “Samen staan we sterk tegen armoede en schulden. In Rotterdam zijn we de afgelopen jaren al de goede weg ingeslagen op het gebied van armoedebestrijding. Wat goed is behouden we en we voegen nieuwe onderdelen toe. Het bestrijden van kinderarmoede, het toegankelijker maken van inkomensondersteuning en Rotterdammers uit de schulden helpen zijn de prioriteiten voor de komende jaren. We kunnen dat als gemeente niet alleen en werken daarom intensief samen met organisaties in de stad die geldzorgen voorkomen en Rotterdammers ondersteunen bij financiële nood.”

Kinderarmoede
Ieder kind dat opgroeit in armoede is er één te veel. Het aanpakken van kinderarmoede heeft dan ook de hoogste prioriteit. De succesvolle gezinsaanpak wordt doorgezet. Deze collegeperiode willen we 1000 gezinnen bereiken in Bospolder-Tussendijken, Crooswijk, Tarwewijk en Carnisse. Met de gezinsaanpak komt rust in de financiële situatie van gezinnen, voelen kinderen zich beter en is er meer hoop voor de toekomst. Daarnaast wordt ook het Jeugdeducatiefonds (JEF) uitgebreid van 76 naar 125 basisscholen. Leerkrachten kunnen bij dit fonds bijvoorbeeld geld aanvragen als ze zien dat een kind in hun klas geen eten mee heeft of niet mee kan met leuke uitjes omdat ouders dat niet kunnen betalen. Daarnaast zorgen we dat het primair en voortgezet onderwijs gratis menstruatieproducten kan aanbieden. Organisaties die lessen geven over financiën geven op scholen en aan jongeren, blijven we subsidiëren.

Rotterdammer centraal
Rotterdammers willen we zoveel mogelijk helpen en minder doorverwijzen. Het aanvragen van regelingen wordt makkelijker. Er komt een online adviesmodule waarmee Rotterdammers eenvoudig kunnen zien op welke inkomensondersteunende regelingen zij recht hebben. Ook kunnen ze dan zien welke invloed een verandering in hun inkomen of woon-/leefsituatie heeft op regelingen waarvan zij gebruik maken of mogelijk recht op hebben.

Ook de succesvolle inzet van promoteams zetten we door. Zij gaan doorlopend in gesprek met Rotterdammers over AOW- en Jeugdtegoed, de Rotterdampas en het VGZ Rotterdampakket. Ook helpen we Rotterdammers ter plekke met aanvragen van regelingen en steun. We gaan daarbij ook meer gebruik maken van social media, influencers en ervaringsdeskundigen. Omdat life-events, zoals 18 worden, het verliezen van een baan, een scheiding of geboorte, de grootste oorzaken zijn van financiële problemen, wijzen we Rotterdammers via communicatiemiddelen op hulp en ondersteuning bij scholen, werkgevers of verloskundigen.

Rotterdammers uit de schulden helpen
In 2022 meldden zich 5.109 Rotterdammers aan bij de gemeente voor hulp bij het oplossen van hun schulden. We willen nog eerder signalen ontvangen van Rotterdammers die in de problemen zijn, zodat ze nog sneller geholpen kunnen worden. Daarom gaan we meer investeren in vroegsignalering. Daarbij gebruiken we signalen over achterstanden in betalingen van huur, energie, zorgverzekering en water. Ook gaan we meer samenwerken met VraagWijzers en partners in de stad die weten dat Rotterdammers in de schulden dreigen te raken. We sturen deze Rotterdammers dan een brief, bellen of gaan langs om hulp aan te bieden.

Samen sterk
Het aanpakken en voorkomen van armoede en schulden doen we als gemeente niet alleen. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de samenwerking met, verbinding tussen en ondersteuning van allerlei partners, organisaties en vrijwilligers in de wijken. Deze organisaties en mensen zijn de oren en de ogen van de stad. Zij weten hoe wij Rotterdammers beter kunnen bereiken omdat zij zich elke dag inzetten om mensen met geldzorgen te helpen. We blijven deze organisaties dan ook ondersteunen met onze subsidieregeling. Nieuw is dat organisaties langer, voorheen 1 jaar en nu twee jaar, subsidie kunnen ontvangen. Ook is het subsidiebedrag hoger en kunnen zowel kleinere en/of nieuwe partijen subsidie aanvragen.

Verder gaan we intensief samenwerken met Rotterdamse bedrijven die geldproblemen al vroeg kunnen zien aankomen bij hun medewerkers, bijvoorbeeld omdat er loonbeslag wordt opgelegd.

Behandeling in de gemeenteraad
Na het zomerreces wordt het nieuwe beleidskader behandeld in de commissie- en raadsvergadering.

Afbeeldingen

  • Wethouder Enes Yigit samen met kinderen van de RK Mariaschool bij de presentatie van de nieuwe aanpak tegen armoede en schulden.

Hulp bij geldzorgen
De gemeente Rotterdam is er voor Rotterdammers met geldzorgen, zij kunnen aankloppen bij de VraagWijzer of bellen naar 14 010. Op de website www.rotterdam.nl/geldzorgen staat meer informatie over de regelingen en toeslagen. Ondernemers met geldzorgen kunnen op www.ondernemen010.nl/geldzorgen terecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joachim Kost, vervangend bestuursvoorlichter wethouder Enes Yigit, 06 – 391 073 81 of mj.kost@rotterdam.nl.