Direct naar de content

Rotterdam wordt koploper in de ontwikkeling van de waterstofeconomie

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Rotterdam gaat waterstof de komende jaren grootschalig inzetten als grond- en brandstof voor de industrie, als brandstof voor scheep- en luchtvaart, zwaar transport en lange afstandsverkeer en voor netstabiliteit en opslag van energie. Dit staat beschreven in de Gemeentelijke visie op waterstof.

De rol van de gemeente varieert van faciliteren tot subsidiëren en zelf realiseren van projecten. Zo gaat de gemeente aan de slag met projecten voor de productie van waterstof, waterstof als grondstof, infrastructuur van waterstof en waterstof voor zwaar vervoer.
Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid): “Waterstof is hét ontbrekende stukje puzzel in onze zoektocht naar een duurzaam energiesysteem. Het aanjagen van de waterstofeconomie pakken we in Rotterdam groots aan. Met de bouw van electrolysers, een buizennetwerk in de haven en de koppeling aan de grote nieuwe windparken op de Noordzee. Zo verbreden we het economisch ontwikkelingsperspectief en vergroten we de werkgelegenheid.”

De komende jaren wordt er een waterstofinfrastructuur aangelegd en staat de bouw van twee electrolysers op de planning, dat zijn grote installaties waar waterstof wordt gemaakt met behulp van duurzame elektriciteit en water.

De visie maakt ook duidelijk waar Rotterdam waterstof niet voor wil inzetten. Het gaat hier om het verwarmen van woningen en lichte mobiliteit. Alternatieven hiervoor zijn restwarmte en elektriciteit.