Direct naar de content

Rotterdam wil meer kansen voor werkzoekenden met aangescherpte Social Return-aanpak

De gemeente Rotterdam gaat vandaag van start met een aangescherpte aanpak op social return. Rotterdam zet in op een verdubbeling van het aantal erkende sociaal ondernemingen en van het aantal grote organisaties die, net als de gemeente, hun inkoopkracht inzetten voor maatschappelijke impact. Ook krijgen opdrachtnemers meer ruimte in de manier waarop ze hun social return opgave invullen, maar handhaaft de gemeente ook strikter op de realisatie ervan. Het moet leiden tot een schaalsprong in het aantal baankansen en ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wethouder Versnel (o.a. Werk & Inkomen): “Voor elke Rotterdammer moet een baan binnen bereik komen – ook voor mensen met een arbeidsbeperking of voor wie er om andere reden nu nog geen goede plek is. Daarvoor is nog een lange weg te gaan. Social return is een heel goed instrument om dit te helpen versnellen. Met ons aangescherpte beleid stellen we een aantal heel ambitieuze doelen en kiezen we voor een innovatieve koers voor de komende jaren. Met de aangescherpte aanpak geven we ook gehoor aan duidelijke behoeften van zowel social return -verplichte opdrachtnemers, als van sociaal ondernemers in onze stad. Dat vind ik erg belangrijk”.

Verdubbeling
Om nog meer impact te maken, schaalt de gemeente samenwerkingen op. We zetten in op het verdubbelen van het aantal zogenoemde ‘ankerorganisaties’, van 10 naar 20. Dit zijn organisaties met een grote inkoopkracht, zoals ziekenhuizen, de woningcorporaties, het onderwijs, politie, energiebedrijven en de waterschappen. We streven naar ruim een verdrievoudiging van de SR-waarde die zij realiseren, oftewel groeiscenario van 7 naar 25 miljoen euro in social return resultaten. Daarnaast gaat de gemeente het aantal erkende ondernemers verdubbelen van 50 naar 100.

Verbreding van de mogelijkheden
De verbreding van de nieuwe aanpak betekent voor opdrachtnemers dat de mogelijkheden worden uitgebreid om hun social return-opgave in te vullen. We belonen werkgevers die vaste contracten aanbieden om duurzame uitstroom te bevorderen, en er is meer ruimte is voor maatwerk en creatieve oplossingen. Daar staat tegenover dat we strikter inzetten op het volledig realiseren van de social return verplichting door bijpassende dienstverlening. Social return is immers een contractuele en juridisch bindende afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het handhaven van social return zorgt ervoor dat de kansen voor onze werkzoekenden de prioriteit krijgen die ze verdienen.

Creatief voorbeeld
Het Rotterdamse marketingcommunicatiebureau 0to9 heeft een aantal mensen met een uitkering aangenomen en het bureau heeft met een mooie aanpak voor de Rotterdamse Douwers gediend als creatief voorbeeld van de open invulling van social return.

Robert Jan (Directeur 0to9): “Wij zijn blij met de verbreding van de invulmogelijkheden van Social Return. Omdat wij met high professionals werken is het bieden van een werkplek soms lastig. Wij reserveerden een deel van onze winst om een programma uit te rollen voor de Rotterdamse Douwers. Dat zorgt er niet alleen voor dat de jongeren aan werk worden geholpen maar dat er ook aandacht is voor zaken als geldproblemen, eenzaamheid, opleiding of juridische hulp. Hiermee snijdt het mes aan vele kanten. Voor ons is het dus fijn dat de regels rondom Social Return ons, de Douwers en de jongeren deze ruimte bieden.”

Koploper
De gemeente Rotterdam is koploper van Nederland op het gebied van social return. In 2023 realiseerden de gemeente Rotterdam ruim 35 miljoen euro aan social return resultaten. Daarmee hebben we 3000 mensen naar werk geholpen. In Rotterdam is de ambitie van het college om het aantal Rotterdammers in de bijstand te laten dalen van naar 30.000 aan het eind van deze collegeperiode. Een nieuwe aanpak van Social Return is één van de instrumenten om dit voor elkaar te krijgen. We werken actief samen met de 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijnmond en gebruiken het vernieuwde regionaal social return beleid.

Voor meer informatie over het beleid kunt u contact opnemen met Sjan Clabbers, bestuursvoorlichter wethouder Tim Versnel, 0614429684 of sgt.clabbers@rotterdam.nl

Voor meer informatie over de praktijkervaring van marketingbureau 0 to 9 kunt u contact opnemen met: Robert Jan van Leeuwen (Directeur 0 to 9) – 0624721577