Direct naar de content

Rotterdam wil koploper blijven met mensen uit de bijstand krijgen

Rotterdams Scholingsfonds, loopbaanwinkel, wijkbasisbanen

Een Rotterdams scholingsfonds voor kansrijke- en krapteberoepen, een loopbaanwinkel waar werkzoekenden loopbaanadvies en een loopbaan-APK kunnen krijgen, benutten van investeringen in de stad om meer werkgelegenheid te creëren en een kleinschalig experiment met wijkbasisbanen. Dit zijn enkele maatregelen uit de aanpak Sterker door Mensenwerk die het college van B&W vandaag aanbood aan de gemeenteraad. De aanpak is een update van het eerdere Mensenwerk van voor het coronatijdperk. Doel van Sterker door Mensenwerk is dat werkzoekenden die nu de bijstand instromen, zo snel mogelijk weer een baan vinden en dat alle andere werkzoekenden actief blijven en investeren in hun ontwikkeling. Zo vergroten ze hun kansen op werk als de economie weer aantrekt.

Rotterdam lag goed op koers om het collegetarget van 30.000 uitkeringen te halen. De dalende lijn van het aantal mensen in de bijstand zette zich voort tot medio maart van dit jaar. Als gevolg van de coronapandemie is deze trend nu helaas doorbroken. Het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering is de afgelopen 3 maanden snel toegenomen. Het college zet met Sterker door Mensenwerk alles op alles om ervoor te zorgen dat het bijstandsbestand in Rotterdam relatief minder hard groeit dan in andere steden. En dat bij herstel uit de crisis weer zo snel als mogelijk het aantal uitkeringen daalt. Hiermee wil Rotterdam het, net als in de afgelopen twee jaar, beter blijven doen dan het landelijk gemiddelde en de koploperspositie behouden als het gaat om mensen uit de bijstand krijgen. Een aantal nieuwe maatregelen moet daar bij gaan helpen.

TOP aanpak
De Top aanpak richt zich op werkzoekenden met recente werkervaring en waarvan de verwachting is dat zij zelfstandig weer snel een baan kunnen vinden. Deze groep ondersteunt de gemeente met een pakket met vooral digitale voorzieningen en trainingen. Werkzoekenden gaan hiermee zelf aan de slag. Ze kunnen hun profiel aanmaken en digitaal beheren, contact leggen met werkgevers of intermediairs en zo geschikt werk vinden. Een contactcenter is beschikbaar voor persoonlijke hulp. Het digitale matchingsplatform HalloWerk en het mobiliteitscentrum Rijnmond Werkt Door maken deel uit van dit pakket. Met het Leerwerkloket en UWV wordt een (digitale) loopbaanwinkel gestart. Hier kunnen Rotterdammers terecht voor een ‘loopbaan-APK’ en advies. De loopbaanwinkel is in eerste instantie alleen digitaal maar komt in het najaar ook op 1 à 2 fysieke locaties in de stad.

Rotterdams scholingsfonds voor kansrijke en krapteberoepen
Door te investeren in scholing worden de baankansen van werkzoekenden duurzaam verbeterd. Het college zet met het scholingsfonds de eerste stap om om-, her- en bijscholing van Rotterdamse werkzoekenden te financieren en de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Al na de zomer wil de gemeente starten met 300 scholingsvouchers. Deze hebben elk een maximum bedrag van 2500 euro en zijn bestemd voor mensen die zelf geen financiële middelen hebben voor scholing. Het gaat om omscholing naar werk in sectoren waar langdurig tekort is aan medewerkers en waar kansen zijn op een duurzame baan. Wethouder Richard Moti (Werk&Inkomen en NPRZ):”Juist in Rotterdam is investeren in menselijk kapitaal noodzakelijk. Onze beroepsbevolking is relatief laag opgeleid en precies dat willen we doorbreken. Met het Rotterdams Scholingsfonds zetten we de eerste stap. We vragen partners zoals het onderwijs, het Rijk en sociale partners om ook een steentje bij te dragen aan dit fonds, zodat we het aantal vouchers snel fors kunnen uitbreiden en meer mensen er gebruik van kunnen maken. Ook als straks de economie weer aantrekt is het belangrijk dat onze Rotterdammers klaar staan en opgeleid zijn om direct weer aan de slag te gaan.“

Wijkbasisbanen
Rotterdam start een kleinschalig experiment met wijkbasisbanen. Dit biedt Rotterdammers, voor wie een gewone baan nu nog een stap te ver is, de kans op een betaalde baan. Ook helpt de wijkbasisbaan om belangrijke maatschappelijke taken in de wijk uit te voeren. De gemeente is aan het onderzoeken welke Rotterdammers voor deze banen in aanmerking komen en bij welke bedrijven bedrijfstakken zij aan de slag kunnen. Ook onderzoekt de gemeente de financiering ervan en mag er geen verdringing zijn van reguliere arbeidsplaatsen.

Rotterdammer centraal blijft fundament
Het fundament van de bijgestelde aanpak Sterker door Mensenwerk blijft dat de gemeente kijkt naar de mens achter de werkzoekende en de dienstverlening afstemt op wat iemand nodig heeft om zich te blijven ontwikkelen richting werk. Daarvoor zet de gemeente in op inkomenszekerheid, actief blijven meedoen en ontwikkelen. Actief zijn en meedoen zorgt voor waardering, geeft Rotterdammers het gevoel dat ze ertoe doen, helpt om weer vooruit te kijken en draagt bij aan verdere ontwikkeling. Met een speciaal ‘sociaal investeringshoofdstuk’ bij al haar investeringsplannen wil Rotterdam extra werkgelegenheid bieden voor Rotterdammers die een extra steun in rug nodig hebben.

Meedenken
Zorgen voor banen, is zorgen voor de Rotterdammer. Daarom zijn ideeën van werkgevers en organisaties uit de stad om de aanpak Sterker door met Mensenwerk te verstevigen van harte welkom. Het college nodigt graag uit om mee te denken. Ook zal zij zelf actief met partijen over deze strategie in gesprek gaan.

Meer informatie: www.rotterdam.nl/sterkerdoormensenwerk

Video Sterker door Mensenwerk