Direct naar de content

Rotterdam wil inschrijving migranten vanaf dag één van binnenkomst

Betere registratie in BRP effectief instrument tegen uitbuiting en misstanden

Rotterdam wil dat migranten zich vanaf dag één verplicht inschrijven met een actueel verblijfsadres in de Basisregistratie Personen (BRP). Nu hoeft dit wettelijk pas bij een verblijf van langer dan vier maanden. Om de inschrijving vanaf dag één mogelijk te maken wil Rotterdam een wijziging in de Wet BRP. Hiermee wordt de gemeentelijke administratie een effectief instrument tegen misstanden en uitbuiting op het gebied van werk en huisvesting. Rotterdam zet krachtig in op realisatie van de wetswijziging en komt, samen met de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, met een voorstel aan de minister. 

Het pleidooi voor de wetswijziging is opgenomen in de Uitvoeringsagenda EU- arbeidsmigratie 2015- 2018 die deze week is vastgesteld door het Rotterdamse college. Volgens wethouder Ronald Schneider (Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) is een goede registratie van migranten tijdens hun verblijf in Rotterdam een randvoorwaarde om misstanden en uitbuiting goed aan te kunnen pakken. “Een goede registratie zorgt ervoor dat zaken als overbewoning, illegale woon-werk constructies en identiteitsfraude sneller aan het licht komen. De wetswijziging zorgt ervoor dat we daarvoor een broodnodig instrument in handen krijgen”.

Rotterdam zet zich al langer in voor een betrouwbare registratie van arbeidsmigranten. Sinds 2014 is Rotterdam één van de achttien gemeenten, waar migranten die korter dan vier maanden in Nederland zijn zich in moeten schrijven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Dit is een voorwaarde voor hen om een Burgerservicenummer (BSN) te krijgen. Dankzij een lobby bij het ministerie van Binnenlandse Zaken door de gemeente Rotterdam, samen met de gemeenten Den Haag en Westland, wordt bij inschrijving in de RNI als pilot ook het eerste verblijfsadres vastgelegd.

Niet waterdicht
Hoewel de registratie van het eerste verblijfsadres zijn vruchten afwerpt in de aanpak tegen illegale (over)bewoning, is het systeem niet waterdicht. Het is een pilot in een beperkt aantal gemeenten, en migranten kunnen daardoor makkelijk uitwijken naar loketgemeenten die niet aan de pilot deelnemen om toch een BSN-nummer te krijgen. Maar dan is niet bekend waar deze mensen wonen.

Oplossing
Het doel van de Rotterdamse lobby is dus dat de wetgeving wordt aangepast, zodat niet alleen het eerste, maar ook het actuele verblijfsadres vast te kunnen leggen in de BRP. Hierover zijn toezeggingen gedaan door de ministers Plasterk en Asscher. Gemeente Rotterdam dringt nu aan bij de bewindslieden op een snelle landelijke uitrol van de registratie van het eerste verblijfsadres en op realisatie van de wetswijziging.

Het zal een tijd duren eer de wetswijziging een feit is. Rotterdam wil echter zo snel mogelijk aan de slag en zal daarom ook pleiten bij de minister om tot aan de wetswijziging aan registratie in de RNI dezelfde voorwaarden stellen als bij inschrijving in de BRP.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl