Direct naar de content

Rotterdam wil 7.000 huizen versneld bouwen

Gemeente dient plannen in voor een deel van miljard euro woningbouwimpuls

Rotterdam vraagt het ministerie van Binnenlandse Zaken om 59 miljoen euro voor het versnellen van de bouw van 7.000 huizen in drie grote gebiedsontwikkelingen. Het Rijk kondigde tijdens Prinsjesdag 2019 aan één miljard euro beschikbaar te stellen voor een woningbouwimpuls.

Deze zomer start de eerste aanvraagperiode voor één miljard euro die het Rijk met Prinsjesdag 2019 heeft aangekondigd. Het Rijk stelt voor die eerste periode zo’n 350 miljoen euro beschikbaar. Hoewel de regeling open staat voor alle gemeenten in Nederland, hebben gemeenten die een woondeal met het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben gesloten een pre bij de aanvragen. Rotterdam heeft vorig jaar samen met de andere gemeenten in de Zuidelijke Randstad ook zo’n woondeal gesloten.

,,We willen versneld meer betaalbare woningen laten bouwen om de woningnood te verminderen en de economie een impuls te geven’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,,Niet alleen kwantiteit is belangrijk maar ook kwaliteit. Daarom zijn verduurzaming en voldoende groen in de openbare ruimte belangrijk bij de bouw van deze 7000 woningen in de drie gebiedsontwikkelingen.’’

In navolging van die Woondeal vraagt Rotterdam in deze eerste aanvraagperiode een bijdrage van 59 miljoen euro om de ontwikkeling van Feyenoord City, de noordrand van het Zuiderpark en Schiehaven Noord te versnellen. De gemeente zet daar zelf minimaal zo’n groot bedrag tegenover. Zo kunnen 7.000 huizen sneller dan gepland worden gebouwd. In totaal valt meer dan 50 procent van deze woningen in het sociale en middensegment. In september van dit jaar zal de Minister van BZK besluiten welke projecten uit de eerste aanvraagperiode worden gehonoreerd.

Later dit jaar en volgend jaar zal Rotterdam in nieuwe aanvraagperiodes ook voor andere grotere gebiedsontwikkelingen aanvragen indienen. Ook de andere gemeenten in de Zuidelijke Randstad doen aanvragen.

Doorbouwmanifest

Op 11 juni presenteerde wethouder Bas Kurvers het doorbouwmanifest aan de gemeenteraad van Rotterdam. Daarin maakten de gemeente, marktpartijen en woningcorporaties afspraken om er voor te zorgen dat de bouw in Rotterdam door gaat tijdens de crisis en zo de woningnood kan verminderen. In 2040 zijn er minimaal 50.000 woningen nodig.

Met de aanvraag die is ingediend bij het ministerie wordt een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het manifest. Uiteindelijk zullen de marktpartijen en de woningcorporaties de woningen in de stad moeten bouwen, maar ook de gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren aan doorgang en versnelling van de bouw. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de gemeente de juiste randvoorwaarden schept bij grote gebiedsontwikkelingen, zodat ontwikkelaars snel aan de slag kunnen. Het gaat dan om het verplaatsen van bedrijven, verbreden van kades waar woningen gebouwd kunnen worden, aanleg van infrastructuur en aanleg van openbare ruimte. Om die versnelling voor elkaar te krijgen is geld nodig en daarom heeft Rotterdam, zich gemeld voor een deel van de beschikbare één miljard uit de woningbouwimpuls.