Direct naar de content

Rotterdam werkt samen met bewindvoerders om Rotterdammers met schulden beter te helpen

De gemeente Rotterdam neemt meer regie op bewindvoering van Rotterdammers met schulden door samen te werken met ruim 50 beschermingswindvoerderskantoren. Hiermee wordt 80 procent van de Rotterdammers in bewind met problematische schulden bereikt. Nauwe samenwerking en het uitwisselen van informatie en kennis moet zorgen voor het inzetten van de juiste hulp op het juiste moment. Zodat mensen eerder uit de schulden zijn en het de maatschappij minder kost

In Rotterdam staan 6.000 mensen onder bewind. Van hen hebben 4.700 mensen problematische schulden en wordt het bewind vergoed vanuit de bijzondere bijstand Beschermingsbewind richt zich op het stabiliseren van de inkomsten en uitgaven. Voor het inventariseren en regelen van de schulden krijgt een bewindvoerder slechts vijf uur per jaar aan vergoeding. Het combineren van dienstverlening van de gemeente en bewindvoerders is daarom noodzakelijk

Toename kosten beschermingsbewind

De uitgaven bijzondere bijstand voor bewindvoering zijn in Rotterdam gestegen van ca. € 3 mln in 2014 naar ca. 11 mln in 2018. Sinds 2014 maken meer mensen gebruik van beschermingsbewind. Enerzijds doordat de criteria voor beschermingsbewind zijn verruimd: naast mensen met een lichamelijk of verstandelijke beperking is verkwisting en het hebben van problematische schulden reden om in aanmerking te komen voor beschermingsbewind. Daarnaast vragen o.a. zorginstellingen vaker beschermingsbewind aan voor hun cliënten. Michiel Grauss, wethouder armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg: “11 miljoen is veel geld. Dit moet wel doelmatig en rechtmatig besteed worden en dus terecht komen: bij de bewindvoerders die de Rotterdammers uit de schulden helpen, in plaats van hun problemen vergroten. Ik verwacht daarom dat veel meer kantoren zich melden zodat we samen de kwaliteit van de schuldhulpverlening verbeteren.

Passende hulp en optimale inzet maatschappelijke middelen

De gemeente en bewindvoerders zoeken nu samen naar de best passende en minst ingrijpende oplossing voor iemand met schulden. In de nieuwe aanpak is niet alleen aandacht voor het schuldregelen, maar ook voor begeleiding op het gebied van gedrag en vaardigheden, zodat de kans op terugval kleiner is. Ook worden mensen binnen een half jaar doorgeleid naar schuldhulpverlening in plats van een jaar. Dit zorgt ook voor optimale inzet van maatschappelijke middelen; alleen beschermingsbewind inzetten als het nodig is.

Samenwerken en fraude voorkomen

Bewindvoerders waren in eerst instantie huiverig toen de gemeente bij hen aanklopte. Bewindvoerder Reinier van den Bosse: “We waren vooral bang voor meer administratieve lasten, terwijl de tarieven al onder druk staan. Maar vanaf het eerste gesprek over het convenant werd duidelijk dat we hetzelfde doel hebben en elkaar nodig hebben om de klant goed te kunnen helpen. En om fraude te voorkomen. Door de nieuwe afspraken merken we nu al verbeteringen, zoals een aanspreekpunt bij de gemeente, maar ook het aanleveren van ontbrekende stukken bij de gemeentelijke kredietbank.”

Convenant en deelnemers

Het convenant en de lijst met deelnemende bewindvoerderskantoren staat op de website van de gemeente. Er zijn ca. 180 bewindvoerderskantoren benaderd en 55 kantoren hebben zich bij het convenant aangesloten. Bij een verwijzing naar bewindvoering zullen medewerkers Rotterdammers wijzen op de lijst met de kantoren. Het blijft altijd mogelijk om een kantoor te kiezen dat niet op de lijst staat. De rechtbank kent uiteindelijk beschermingsbewind wel of niet toe.

Reset van de schuldenaanpak

In Rotterdam lopen zo’n 60.000 huishouden een risico op problematische schulden. De komende jaren helpt de gemeente 15.000 Rotterdammers met financiële problemen op weg naar een schuldenvrije en financieel zelfredzame toekomst. Dit is een van de ambities uit het uitvoeringsplan schulden Reset Rotterdam


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Fianen, bestuursvoorlichter wethouder Grauss, 06 – 53 14 87 55 of mfianen@rotterdam.nl