Direct naar de content

Rotterdam wekt in 2030 meer duurzame energie op dan de stad verbruikt

Rotterdam wekt in 2030 meer duurzame energie op dan de stad in totaal verbruikt. De helft van de woningen wordt tegen die tijd verwarmd met restwarmte uit de haven. Windmolens voorzien dan tweederde van de huishoudens van energie. Dat een ambitie uit het programma Duurzaam 2015 – 2018 ‘Duurzaam dichterbij de Rotterdammer’ dat wethouder Pex Langenberg (Duurzaamheid) donderdag 26 maart aan de stad heeft aangeboden.

Het programma Duurzaam geeft aan waar Rotterdam de komende jaren op in gaat zetten. De gemeente wil samen met bewoners en bedrijven aan de slag en zal meer dan voorheen initiatieven in de stad ondersteunen. Het streven is om duurzaamheid dichterbij de Rotterdammers te brengen.

Energiekosten besparen
Wethouder Langenberg: “Als we niets doen, rijzen de energiekosten over vijftien jaar de pan uit. Door nu actie te ondernemen, houden we de energiekosten beheersbaar voor alle Rotterdammers en gaat het wooncomfort omhoog.” Met bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van woningen kunnen Rotterdamse huishoudens tot 40% besparen op hun energielasten. Dit kan oplopen tot zo’n € 600 per huishouden per jaar. Zetten we hier met elkaar vol op in, dan betekent dit voor alle Rotterdamse huishoudens samen een besparing van € 180 miljoen per jaar. De komende vier jaar worden ten minste 10.000 woningen energiezuiniger gemaakt.

Daarnaast zijn alternatieve energiebronnen van groot belang. Driekwart van de Rotterdamse daken is plat. Volop ruimte dus voor het opwekken van zonne-energie. In 2030 kan op deze manier in 40% van de energiebehoefte worden voorzien. In 2018 moeten we hiermee een start hebben gemaakt en zijn 6.000 woningen voorzien van zonne-panelen. De energieopbrengst door wind in Rotterdam wordt tot 2020 verdubbeld en in 2025 wordt genoeg stroom opgewekt voor 200.000 huishoudens. De Rotterdamse haven heeft voldoende restwarmte voor 1 miljoen huishoudens. Genoeg voor een groot netwerk door heel Zuid-Holland. Via stadsverwarming moet in 2030 de helft van de 300.000 Rotterdamse huishoudens worden verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Investeren
“Rotterdammers hebben recht op een gezonde, mooie en groene stad. Door te blijven investeren in duurzaamheid, werken we aan een toekomstbestendig Rotterdam voor iedereen. Met als doel: schone lucht, meer groen, droge voeten, schonere energie tegen lagere energiekosten en meer banen in stad, haven en industrie,” aldus wethouder Langenberg.

We gaan door met het vergroenen van de wijken en zetten nog meer in op afvalscheiden en hergebruik. Goed voorbeeld, doet goed volgen. De gemeente Rotterdam wil onder meer in 2018 40% energie besparen op haar vastgoed. Eigen kantoren, maar ook gymlokalen en schoolgebouwen. Daarnaast wordt een pilotproject gestart om op de daken van 70 gymzalen zonnepanelen te plaatsen.

Rotterdam wil een voorbeeld zijn voor andere deltasteden wereldwijd die de omslag willen maken naar een duurzame economie. De gemeente is het laboratorium waar bedrijven, hogescholen en universiteiten innovatieve en schone technieken uitvinden, testen en toepassen. Wethouder Langenberg: “We creëren de ruimte zodat er nieuwe technieken, nieuwe bedrijven, nieuwe investeringen en heel veel banen naar onze regio komen. Tot en met 2018 kunnen we zo nogmaals 400 miljoen euro aan duurzame investeringen genereren.”

Samen aan de slag
Deze ambities zijn niet te behalen door de gemeente alleen. Belangrijk is vooral wat inwoners en ondernemers zelf doen om de stad toekomstbestendig te maken. De gemeente nodigt Rotterdammers, instellingen en bedrijven uit om met ideeën en initiatieven mee te bouwen aan een duurzaam Rotterdam. De komende periode wordenRotterdammers, instellingen en bedrijven uitgedaagd mee te denken om het programma verder te vervolmaken. Het definitieve programma wordt voor het zomerreces aan de gemeenteraad van Rotterdam aangeboden. Suggesties kunnen tevens worden gemaild naar duurzaam@rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Klik hier voor het Consultatiedocument Programma Duurzaam 2015-2018 'Duurzaam dichterbij de Rotterdammer'
http://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/Programma_Duurzaam_2015-2018_Consultatiedocument.pdf