Direct naar de content

Rotterdam vraagt ideeën voor toekomstbestendige wijk

Prijsvraag Rijksbouwmeester: Who Cares?

Rotterdam is een van vier steden die deelnemen aan de ontwerpprijsvraag ‘Who Cares?’, die de Rijksbouwmeester uitschrijft. Deze prijsvraag moet nieuwe inzichten en oplossingen zichtbaar maken voor zorg, wonen en de inrichting van onze openbare ruimte.

Duurzame revival woonwijken
De samenleving verandert, demografisch, maar ook in de manier waarop zij georganiseerd is. De vertrouwde sociale structuur brokkelt af in de wijken, terwijl de overheid een groter beroep doet op de zelfredzaamheid van oud en jong. Op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie is er veel te winnen in de wijken. Who Cares? is een wake-up call voor een duurzame revival van de woonwijken.

De ontwerpprijsvraag Who Cares? is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Prijsvraag
Who Cares? is een open oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. De eerste ronde staat open voor iedereen. Er wordt geen uitgewerkt plan gevraagd, maar een heldere schets van een krachtig idee.

De prijsvraag heeft twee rondes: Een eerste (algemene) ronde waarin een oproep wordt gedaan naar nieuwe concepten voor wonen en zorg. Hierbij is men voornamelijk op zoek naar innovatieve, ruimtelijke –architectonische en/of stedenbouwkundige- ontwerpen. Maar ook innovaties vanuit andere hoek zijn zeer welkom.

In de algemene ronde kunnen deelnemers zich specifiek inzetten voor een gemeente of meer algemeen. Deze ronde levert per gemeente een winnend ontwerp op. In de tweede ronde gaan de teams specifieker in op de ingediende wijken. Voor Rotterdam is dat de wijk Carnisse in Charlois. De vier gemeenten hebben de ambitie uitgesproken de realisatie van de winnende plannen in de wijken mogelijk te maken.

De officiële lancering van de prijsvraag vindt plaats op 18 januari 2017 in Almere.

Langer Thuis
De deelname aan de ontwerpprijsvraag valt binnen het programma Langer Thuis, dat ervoor moet zorgen dat het in Rotterdam gemakkelijker wordt voor ouderen en mensen met een beperking om zelfstandig te wonen. Met het programma Langer Thuis neemt de gemeente samen met zorgaanbieders, welzijninstellingen, woningcorporaties en zorgverzekeraars maatregelen om te zorgen voor meer geschikte woningen, toegankelijke wijken, een vitaal netwerk en heldere informatie.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl

Voor meer info zie: www.prijsvraagwhocares.nl