Direct naar de content

Rotterdam vraagt aandacht voor meisjesbesnijdenis

Op maandag 8 februari 2021 is Rotterdam gaststad voor de nu online landelijke bijeenkomst ter gelegenheid van Zero Tolerance Day, de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking (6 februari). Samen met het Centrum Jeugd en Gezin Rotterdam Rijnmond en de leden van Platform 6/2 wil de gemeente Rotterdam dat dit schadelijke, traditionele én strafbare gebruik stopt. En vraagt daarom hiervoor aandacht met behulp van de verhalen van vrouwen en (zorg)professionals die te maken kregen en nog steeds krijgen met meisjesbesnijdenis.

In heel Nederland wonen naar schatting 41.000 vrouwen die al besneden zijn. Wethouder Judith Bokhove: “Dat we iets moeten doen, is duidelijk. Want achter de cijfers schuilt niet alleen menselijk leed, er schuilen ook ernstige medische risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van genitale verminking tijdens een bevalling.” Uit onderzoek van Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen blijkt dat nog zeker 4200 meisjes de komende twintig jaar het risico lopen om besneden te worden. Als deze meisjes besneden worden, zijn de gevolgen enorm. De kans op lichamelijke klachten en medische complicaties ís bij VGV (vrouwelijke genitale verminking) groot, zowel tijdens de ingreep als daarna. Wanneer vrouwen zwanger worden, of met problemen bij de huisarts of andere (zorg)professionals terecht komen, is het daarom belangrijk dat zij de juiste zorg krijgen.

Doorbreek het taboe
Bij meisjesbesnijdenis speelt schaamte vaak een grote rol. Veel vrouwen vinden het dan ook moeilijk om te praten over hun gevoelens, of eventuele klachten. De organisaties die samenwerken in Platform 6/2 verzamelden verhalen van (besneden) vrouwen en de (zorg)professionals die deze vrouwen zien.  Op maandag 8 februari, ter gelegenheid van Zero Tolerance Day, worden deze verhalen verteld.  Want door deze verhalen te vertellen, en te praten over vrouwelijke genitale verminking, doorbreken we het taboe. De ervaringen van vrouwen zijn gebundeld in de fictieve verhalen van Naila* en Aissatou*.

Verhalen van Naila* en Aissatou*
Naila* is een van de 200 miljoen besneden vrouwen wereldwijd. Haar schoonfamilie was zeer tevreden met haar, en dat maakte haar eigen familie weer trots. En die trots, dat was belangrijk. Ook al hoorde daar pijn bij. Die moest Naila verdragen. Dat deden vrouwen immers al eeuwen. Het is maar vrouwelijke pijn. Naila verdraagt het omdat het bijdraagt aan iets groters. Dat zal ze haar dochters ook meegeven.

“De kinderen van vrouwen die zijn besneden lopen meer risico om zelf ook te worden besneden,” zegt Ramin Kawous, onderzoeker bij Pharos.  “Meer dan bij andere kinderen.” Zo gold dat ook voor Naila. Besnijdenis is een eeuwenoude traditie. Veel families weten niet dat deze traditie schadelijk is. Ook Naila’s familie wist dat niet.

Naila komt uit Soedan. Daar zijn 87% van de vrouwen besneden. Maar niet alleen in Soedan zijn de cijfers zo hoog. Aissatou* en haar moeder komen uit Guinee, waar 97% van de vrouwen besneden is. Besluiten dat je jouw kind niet laat besnijden, terwijl bijna alle families in je omgeving dat wel doen, is ontzettend moeilijk. Je moet een sterke wil hebben om het onbegrip van je omgeving naast je neer te leggen. De moeder van Aissatou vluchtte uit Guinee voor de toekomst van haar dochter. Ze heeft alles achter moeten laten. Maar voor haar dochter veranderde ze haar wereld. En dat was het waard. Ze ziet haar dochter nu gezond en wel in Nederland opgroeien, en dat is onbetaalbaar voor haar.
*Naila en Aissatou zijn gefingeerde namen. Hun verhalen zijn samengesteld uit de ervaringen van vrouwen die de organisaties door de jaren heen hebben leren kennen.

Aanpak VGV Rotterdam-Rijnmond
 In Rotterdam Rijnmond wonen zeker 38.170 meisjes en vrouwen die afkomstig zijn uit landen waar vrouwelijke genitale verminking (VGV) een cultureel gebruik is. Hiervan maakt een aantal kans om nog besneden te worden of lijdt al onder de gevolgen van een besnijdenis. Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN) leidt sleutelpersonen op die met (besneden) vrouwen het gesprek aan kunnen gaan. Deze vrouwen en mannen komen ook uit die landen waar vrouwelijke genitale verminking als traditie voorkomt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) heeft een team van projectleiders en sleutelpersonen. Zij geven voorlichting aan mannen en vrouwen uit landen waar veel VGV voorkomt, gaan op huisbezoek bij gezinnen en gaan, waar nodig, samen met professionals in gesprek met ouders en/of jongeren over VGV. Ook geven ze samen met de projectleiders workshops aan professionals over dit onderwerp, met informatie over ondersteuning en doorverwijzing naar (medische) professionals voor vrouwen die al besneden zijn.
Via de gemeente Rotterdam kunnen scholen dit onderwerp bespreekbaar maken in de klassen door confrontatietheater. Hiermee krijgen de kinderen en jongeren uitleg over wat besnijdenis is en worden uitgedaagd na te denken over de gevolgen van VGV voor meisjes en vrouwen.
Bij een vermoeden van een dreigende of al uitgevoerde VGV kan Veilig Thuis Rotterdam.
Rijnmond adviseren over vervolgstappen. Mensen kunnen na signaleren hier ook een melding doen. Hiervoor heeft Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond VGV-aandachtsfunctionarissen.
VGV is strafbaar in Nederland, daarom is er ook bij de politie Rotterdam Rijnmond aandacht voor dit onderwerp en is er hiervoor een speciale contactpersoon.

Meer informatie: www.rotterdam.nl/wonen-leven/schadelijke-praktijken/

Zero Tolerance Day – Platform 6/2
Ter gelegenheid van Zero Tolerance Day organiseren de leden van Platform 6/2, bestaande uit de organisaties Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), Defence for Children-ECPAT Nederland, Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Plan International Nederland, ieder jaar een openbare bijeenkomst om in Nederland meer bekendheid te geven aan vrouwelijke genitale verminking.  Dit jaar doen zij dit in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Centrum Jeugd en Gezin Rotterdam Rijnmond. Tijdens het evenement spreken de leden en deelnemende andere professionals met elkaar. Gezamenlijk zoeken zij naar meer manieren om meisjesbesnijdenis te bestrijden.