Direct naar de content

Rotterdam: Volle Kracht Vooruit

Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA sluiten coalitieakkoord

Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA slaan de komende vier jaar de handen ineen om Rotterdam verder te brengen. Rotterdam moet sterker, veiliger, levendiger en gezelliger. Om dat te bereiken is lef, daadkracht en een open vizier nodig. Vandaag presenteren fractievoorzitters Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam), Salima Belhaj (D66) en Hugo de Jonge (CDA) het nieuwe coalitieakkoord met als titel: Volle Kracht Vooruit.

In het akkoord worden vijf speerpunten gepresenteerd voor Rotterdam. Een stad waar Rotterdammers meer zeggenschap krijgen. Een stad die veilig, levendig en gezellig is. Een stad die hét laboratorium van Nederland is, waar innovatie en vernieuwing de standaard is. Een stad waar meer sterke schouders zijn en de lokale lasten fors omlaag gaan. En tot slot een stad waar zorg is voor elkaar en we omkijken naar elkaar. Het nieuwe college zal een collegeprogramma schrijven, waarin concrete targets worden opgenomen om de doelstellingen van deze coalitie te bereiken.

Verder bevat het coalitieakkoord o.a.:

 • Forse uitbreiding van aantal controleurs op de metro
 • Geen bezuinigingen op cultuur
 • Forse investeringen in beter onderwijs, onder andere in leraren en Groep Nul
 • Aanpak woonoverlast door introductie van asowoningen
 • Nieuw programma Duurzaamheid voor schonere lucht en groenere wijken
 • Maatregelen om wijken sterker te maken en aantrekkelijk voor starters en gezinnen

Het nieuwe stadsbestuur van Rotterdam wordt gevormd door burgemeester Aboutaleb en zes wethouders. De beoogde portefeuilleverdeling is als volgt:

 • Leefbaar Rotterdam: Portefeuille Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte
 • D66: Portefeuille Financiën, Bestuur, Organisatie en Sport
 • Leefbaar Rotterdam: Portefeuille Werkgelegenheid en Economie
 • CDA: Portefeuille Onderwijs, Jeugd en Zorg
 • D66: Portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit, Haven en Cultuur
 • Leefbaar Rotterdam: Portefeuille Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

Klik hier voor het coalitieakkoord 2014-2018 Rotterdam: Volle kracht vooruit


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark de Boer, 06-22416742 of mr.deboer@rotterdam.nl