Direct naar de content

Rotterdam viert 500ste nieuwe groep nul in de voorschool

Rotterdam viert de 500ste groep nul in de voorschool. Dit jaar zijn peuterspeelzalen, oude groepen nul en vve-kinderopvang geharmoniseerd tot één voorschool (nieuwe groep nul) waar alle peuters terecht kunnen. Door de harmonisatie zijn er dit jaar fors meer groepen en is de kwaliteit van de voorschool verhoogd; in totaal zijn het er al meer dan 500.

Het kabinet wil dat vanaf 2018 alle peuters gebruik kunnen maken van het voorschoolse aanbod. Rotterdam loopt op die ontwikkeling vooruit. Rotterdam heeft met ingang van schooljaar 2016-2017 een voorschool (nieuwe groep nul) waar iedere peuter zes uur per week terecht kan. Kinderen met kans op taalachterstand kunnen nog zes uur extra meedoen, zonder extra kosten voor ouders. Ouders die werken kunnen hun kind (tegen betaling van een inkomensafhankelijke bijdrage) naar behoefte meer uren brengen. Peuterspeelzaal- en kinderopvangorganisaties en de gemeente Rotterdam vinden het belangrijk om alle kinderen de kans te geven zich gezamenlijk zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg): “Vanaf vier jaar vinden we het heel normaal dat alle kinderen met elkaar in de klas zitten. Ook bij peuters moet het niet uitmaken wat de achtergrond van een kind is of dat de ouders werken of niet. Alle peuters hebben het recht om spelend te leren en met een vliegende start aan de basisschool te beginnen.”
Rotterdam doet daarmee nu al meer dan wat het kabinet voorstelt.

Samen opgroeien
Er bestaat één basisschool, maar veel verschillende voorschoolse voorzieningen. Ouders die werken maakten vaker gebruik van kinderopvang en ouders die niet werken of met weinig inkomen vaker van de peuterspeelzaal. Het gevolg was dat kinderen nogal eens wisselden van opvang als hun ouders meer of minder gingen werken. Van welke opvang ouders gebruikmaakten hing meer af van economische voor- of tegenspoed dan van de kwaliteit van de opvang. Dat is niet in het belang van het kind.
Bovendien vinden we in Rotterdam dat kinderen die samen opgroeien ook van dezelfde opvang gebruik moeten maken. Om van en met elkaar te leren. Het is belangrijk dat kinderen al jong de vaardigheden leren die nodig zijn om in een grote stad met veel diversiteit samen te leven.

Kwaliteit
Wat bijzonder is in Rotterdam, is dat tegelijk met de toegankelijkheid ook de kwaliteit van de voorschool wordt verhoogd met maatregelen, waarvoor ook Onderwijsraad, PO-Raad, MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang pleiten. Wanneer je vindt dat de ontwikkeling en het leerproces van kinderen niet beginnen na hun vierde jaar dan moet je de voorschoolse voorziening net zo serieus vormgeven als de schoolse voorziening. De kwaliteit van de voorschool wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de pedagogische begeleiding van de groepen. Daarom krijgt in Rotterdam iedere groep een hbo’er als pedagogisch medewerker of coach.
De kwaliteitseisen voor de nieuwe groep nul worden nu door vertegenwoordigers van instellingen die de groep nul nieuwe stijl aanbieden, onderwijs, opleidingen en gemeente verder uitgewerkt. Scholing, teamprofessionaliteit en pedagogische kwaliteit worden de belangrijkste onderdelen van de kwaliteitseisen. Maar er worden ook afspraken gemaakt over hoe ouderbetrokkenheid en de doorgaande leerlijn naar de basisschool vorm moeten krijgen. Door deze samenwerking heeft Rotterdam voor schooljaar 2017-2018 een duidelijk, volledig en door alle betrokkenen gedragen kwaliteitskader voor de voorschool.

Viering 500ste groep
De 500ste groep wordt gevierd op de locatie van Kinderopvang Bimbola in de wijk Overschie. Om de feestvreugde te verhogen, zijn ook de peuters en ouders van Het Berenbos aanwezig, de peuterschool van Peuter & Co die vlakbij Bimbola ligt.
Tussen het zingen en gebakjes eten door, doen de 2- tot 4-jarigen samen met hun ouders een activiteit. Passend bij de werkwijze van de voorschool zijn er drie verschillende activiteiten georganiseerd, die tegemoet komen aan de specifieke ontwikkelbehoefte van kinderen: intensief, basis of verdiepend. Want dat is ook een kernmerk van de groep nul in de voorschool: er wordt ‘opbrengstgericht gewerkt’ door de pedagogisch medewerkers. Elke peuter krijgt een passend aanbod.
Op deze middag gaan de peuters die veel instructie nodig hebben, kerstkaarten plakken en tekenen. De kinderen die graag extra worden uitgedaagd, gaan experimenteren met olijfolie, gekleurd water, honing en kerstballetjes in een pot. De groep kinderen die daar precies tussenin zit, verft een bloempot in kerstkleuren, om er daarna thuis met de ouders een kerststukje in te maken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 57 53 75 81 of aj.dees@rotterdam.nl