Direct naar de content

Rotterdam verhoogt boetes zwerfvuil

In Rotterdam worden de boetes voor afval op straat gooien en het verkeerd aanbieden van vuilniszakken flink verhoogd. Vanaf 15 april 2015 krijgen mensen die meerdere keren rommel op straat gooien bij elke extra overtreding een hogere boete oplopend tot 420 euro. De boetes voor verkeerd geplaatste vuilniszakken worden ook verhoogd en lopen op tot uiteindelijk 500 euro of een werkstraf van 3 dagen zwerfvuil opruimen.

Wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte): “Ik zie teveel troep op straat. Mensen gooien soms onnadenkend hun vuil op de stoep, waardoor de stad vies wordt en Rotterdammers zich onveiliger voelen. Dat gaan we aanpakken. We gaan de boetes fors verhogen om de verrommeling van onze publieke ruimte tegen te houden. Stadswachten zullen op hotspots ook in burger gaan handhaven zodat de pakkans groter is. Dit werkt zowel preventief als repressief.”

Rotterdamse Hufterboete voor vuil op straat gooien
De boete voor afval op straat gooien is landelijk vastgesteld op 140 euro. Bij meerdere overtredingen voegt Rotterdam “de Rotterdamse Hufterboete” toe. Vanaf 15 april 2015 is de boete bij de tweede overtreding 280 euro en bij de derde overtreding 420 euro of 140 euro en 5 dagen werkstraf.

Rotterdam wil ook dat de boete voor het eerste zwerfvuildelict omhoog gaat. Wethouder Eerdmans gaat daarom komende maand bij de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur pleiten voor een verhoging in het kader van de zogenaamde landelijke “hufterboete” die al voor een aantal overtredingen bestaat.

Zakken naast de container
De boete voor verkeerd aangeboden huisvuil wordt vanaf 15 april 2015 met bijna 10% verhoogd van 115 euro naar 125 euro. Bij een tweede overtreding is de boete 215 euro. Recidivisten die meer dan twee keer hun huisvuil verkeerd aanbieden krijgen de derde keer een boete van 90 euro met een last onder dwangsom van 500 euro. Bij de vierde overtreding moet die 500 euro worden betaald of moet de overtreder 3 dagen zwerfvuil opruimen in de eigen buurt.

Handhaven in burger
Stadwachten gaan meer op basis van meldingen en beschikbare informatie handhaven op zwerfvuil en vuilniszakken die naast de container staan. Op plekken waar veel klachten zijn gaan stadswachten op bepaalde momenten niet in uniform, dus in burger handhaven.

In het coalitieakkoord 2014-2018 “Rotterdam volle kracht vooruit” is het substantieel verhogen van de boetes voor zwerfafval en het verkeerd aanbieden van huisvuil aangekondigd. De hogere boetes maken onderdeel uit van een zwerfvuiloffensief dat wethouder Eerdmans medio april presenteert.

Nieuwe boetes Rotterdam

 

1eovertreding

2eovertreding

3eovertreding

4eovertreding

Afval op straat gooien (heterdaad)

140 euro

280 euro of 3 dagen werkstraf

420 euro of 140 euro en 5 dagen werkstraf


420 euro of 140 euro en 5 dagen werkstraf

 

Verkeerd plaatsen vuilniszak

125 euro

215 euro

90 euro en last onder dwangsom van 500 euro

Betalen 500 euro of 3 dagen werkstraf


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl