Direct naar de content

Rotterdam vergroot pakkans voor schenken van alcohol onder 18 jaar

Jongeren worden vaker gescreend op drank- en drugsgebruik

Rotterdam gaat jonge testaankopers inzetten om te controleren of cafés, supermarkten en sportkantines geen alcohol verkopen aan minderjarigen. Jongeren tot 16 jaar komen al minder makkelijk aan alcohol blijkt uit onderzoek, maar zeker in sportkantines en cafés is het voor jongeren tot 18 jaar nog heel eenvoudig om aan een drankje te komen. Rotterdam gaat de komende jaren veel vaker handhaven bij verkooppunten op het naleven van de leeftijdsgrens.

,,Tot 18 jaar geen druppel. Dat is de norm,'' zegt wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg). ,,In het nieuwe programma Drugs en Alcohol II stellen we als Rotterdam een duidelijke grens en handhaven die. Daar valt niet mee te marchanderen. Ouders mogen er op rekenen dat we toezien op naleving van de leeftijdsgrenzen. Daarom gaan we inzet van controleurs fors verhogen.''

Het alcoholgebruik onder jongeren van 14-15 jaar is de afgelopen vier jaar, ten tijde van het programma Drugs en Alcohol 1, met 50% gedaald en ook het softdrugsgebruik halveerde. Het nieuwe programma bouwt voort op de methodiek van het eerste programma; Rotterdam stelt duidelijke grenzen, draagt ze over en handhaaft de grenzen. De belangrijkste doelstelling van het nieuwe programma is een verdere daling van het gebruik onder 14- en 15-jarigen met 15%. De naleving van de leeftijdsgrens in de horeca en sportkantines moet met 100% gestegen zijn.

Screenen problematisch gebruik
Naast de stringente handhaving bij verkooppunten gaat Rotterdam ook problematisch gebruik screenen onder risicogroepen. Leerplichtambtenaren worden opgeleid om drugs- en alcoholgebruik onder spijbelende leerlingen te signaleren. Jongeren met een probleem worden doorverwezen naar de verslavingszorg. Jongeren die bij Halt terechtkomen na alcohol- of drugsbezit worden voortaan ook gescreend. Verslavingszorg is voor deze groep verplicht bij een zorgelijke score op gebruik. Ouders worden bij de gesprekken betrokken.

In het uitgaansleven worden politie, beveiligers en jongerenstewards voorzien van een app waarmee ze dronken jongeren makkelijk kunnen screenen op risicogebruik. Jongeren die negatief scoren worden automatisch doorverwezen naar de hulpverlening. 80 Procent van het uitgaansgeweld is alcoholgerelateerd. Samen met de horeca wil de gemeente werken aan een bruisend en plezierig uitgaansklimaat.

Het nieuwe programma Drugs en Alcohol is onderdeel van het jeugdbeleid ‘Rotterdam Groeit’. Hiermee investeert Rotterdam in een kansrijke, veilige en gezonde omgeving voor kinderen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl