Direct naar de content

Rotterdam verdubbelt aantal elektrische laadpunten

Rotterdam heeft deze week een grote aanbesteding voor maximaal 1800 nieuwe laadpunten in de markt gezet. Hierdoor verdubbelt het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen in Rotterdam in 2018. Door in de aanbesteding de samenwerking aan te gaan met 16 andere gemeenten, krijgt de hele regio een forse uitbreiding van het aantal laadpunten. Dit telt op naar ongeveer 4.000 extra laadpunten voor in het gehele gebied.

Rotterdam gaat voor gezondere lucht. In de Koersnota schone lucht 2015 – 2018 staat een aantal noodzakelijke maatregelen om de luchtkwaliteit in en om Rotterdam te verbeteren. Eén daarvan is het stimuleren van het gebruik van elektrisch vervoer. Elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig. Door het scheppen van de juiste voorwaarden, zoals voldoende laadpunten, ondersteunt Rotterdam de gebruikers van deze voertuigen.

Door het toenemend aantal elektrische auto’s wordt de vraag naar laadpalen steeds groter. Maandelijks komen tussen de 50 en 80 aanvragen binnen voor een laadpunt. Met een nieuwe omvangrijke aanbesteding gaat Rotterdam voor een ruime verdubbeling van het aantal openbare laadpunten in 2018. Hiermee stimuleert de gemeente Rotterdam elektrisch rijden en onderschrijft daarmee haar ambitie voor gezondere lucht.

Momenteel zijn er circa 1400 openbare laadpunten* geplaatst of in voorbereiding. Daarnaast staan er 500 private laadpunten bij bewoners en op gemeentelijke terreinen. Daarmee kom je uit op nu ruim 1900 laadpunten binnen Rotterdam. De inschatting is dat er tot eind 2018 ongeveer 1800 laadpunten* extra nodig zijn.

Omvangrijke aanbesteding
Omdat gezondere lucht niet stopt bij een gemeentegrens kiest Rotterdam bewust voor een samenwerking met diverse gemeenten binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bij de aanbesteding. Ook Gouda lift hierin mee. Mede dankzij de ondersteuning door de MRDH doen maar liefst 17 gemeenten in totaal mee. Naar verwachting wordt met deze aanbesteding maximaal 4000 extra laadpunten voor de elektrische rijders gerealiseerd.
Deze samenwerking leidt tot meer efficiëntie, omdat elke gemeente niet afzonderlijk hoeft aan te besteden. Voor de gebruikers leidt dit alles naar verwachting tot een lagere prijs en komt er meer eenduidigheid in tarief en manier van aanvragen van een laadpaal. Het is voor het eerst dat op deze grote schaal een aanbesteding voor laadinfrastructuur in de markt wordt gezet.

Innovaties binnen aanbesteding
Binnen de nieuwe aanbesteding ligt de focus niet meer alleen op het plaatsen van palen, maar op het zo optimaal mogelijk benutten van het netwerk. Er wordt veel meer maatwerk geleverd, omdat in deze aanbesteding door de exploitant straks veel beter dan voorheen de specifieke laadplek wordt ingericht in relatie tot de omgeving.
Daarnaast kent de markt voor elektrisch rijden grote ontwikkelingen. Naast de bekende laadpalen waar gebruik wordt gemaakt van duurzame energie, komen ook andere vormen van laden steeds meer in beeld. Rotterdam profileert zich nadrukkelijk als proeftuin voor het experimenteren met nieuwe vormen van laden zoals inductie. Deze aanbesteding biedt ook ruimte voor innovatieve pilots.

Medio augustus zal de aanbesteding afgerond zijn en brengen de gemeente en de metropoolregio de winnende marktpartij naar buiten.

* 1 laadpaal heeft twee oplaadpunten. Dus 1400 laadpunten zijn 700 laadpalen. Tevens ter vergelijking: In 2013 bestond het basisnetwerk uit 97 laadpalen in de openbare ruimte, de laadinfrastructuur is dus explosief gegroeid. Ook het gebruik is enorm gestegen. Waar in 2013 nog 99.000 kWh werd geladen, tonen de cijfers van mei 2016 een verbruik van 2.8 miljoen kWh. Naar verwachting staan er dit jaar 11.710.000 schone kilometers op de teller.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl