Direct naar de content

Rotterdam verbetert schulddienstverlening

Rotterdammers met (dreigende) schulden eerder in beeld, maatwerk om hen te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid en monitoring van de uitvoering: dat zijn de kernpunten van het uitvoeringsplan Samenhang Schulddienstverlening dat de gemeente ter bespreking naar de raad geeft gestuurd. 

Vaste lasten
Met het nieuwe uitvoeringsplan verbetert Rotterdam zijn schulddienstverlening. Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie: “Het komende jaar zetten we onder andere in op een verbeterde samenwerking met en tussen de verschillende ketenpartners zoals de wijkteams, welzijnsorganisaties en Kredietbank. We hebben afspraken met woningbouwcorporaties, nutsleveranciers en zorgverzekeraars die betalingsachterstanden in de vaste lasten vroegtijdig signalen. Als wij het signaal krijgen dat er een betalingsachterstand is van meerdere vaste lasten op één adres, wordt het adres bezocht en passende ondersteuning geboden. Ook brengen teams, via huisbezoeken, in twee weken tijd iemands schulden in kaart. Dit vermindert persoonlijke stress en geeft de schuldenaar weer het overzicht over zijn leven.”

Persoonlijke situatie
De focus van het uitvoeringsplan Samenhang Schulddienstverlening ligt op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers, want het voorkomen van schulden is beter dan het oplossen van bestaande schulden. Schulddienstverlening moet gepaard gaan met gedragsverandering of het opdoen van ontbrekende vaardigheden. Hierbij staat eigen kracht naar vermogen centraal, wat inhoudt dat de dienstverlening op de persoonlijke situatie wordt aangepast.

Het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers met (dreigende) schulden is niet eenvoudig. Rotterdam heeft de laatste jaren veel gedaan en ontwikkeld op het gebied van schuldpreventie, vroegsignalering en aanpak van problematische schulden. De gemeente kan echter niet alles zelf. Bij het voorkomen en aanpakken van schulden zijn veel partijen, zowel in Rotterdam als landelijk, betrokken. Het verbeteren van de schulddienstverlening is een continu proces dat in samenwerking met alle partners in de stad wordt doorlopen.

Door laagdrempelig te werken in samenwerking met de juiste partners in de keten stuurt de gemeente aan op meer financiële zelfredzaamheid bij Rotterdammers. Uitgangspunt blijft dat Rotterdammers zelf verantwoordelijk zijn schulden te voorkomen of aan te pakken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl