Direct naar de content

Rotterdam treedt toe tot Schuldeiserscoalitie

Sociaal incasseren om schulden te voorkomen

De gemeente Rotterdam treedt, samen met Amsterdam, als eerste publieke organisatie toe tot de Schuldeiserscoalitie. De Schuldeiserscoalitie is een initiatief van 22 bedrijven en corporaties om schuldenproblematiek bij klanten te voorkomen en betalingsachterstanden te helpen oplossen. Wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding en schuldenaanpak) tekende vanmiddag namens Rotterdam het ‘ethisch manifest’ dat door de coalitie is opgesteld.

Het doel van alle deelnemers is om tot een sociaal incassobeleid te komen, waarbij beter rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van de schuldenaar. Dit gebeurt door goede bereikbaarheid, persoonlijk contact, maatwerk en mensen naar de hulpverlening door te verwijzen. Op die manier wordt voorkomen dat mensen afstevenen op een deurwaarder en extra kosten moeten betalen voor bijvoorbeeld een dwangbevel of een beslaglegging. Wethouder Michiel Grauss: ”Naast de hulp die we bieden aan mensen met schulden is de gemeente Rotterdam zelf ook een grote schuldeiser.  Mensen hebben vaak wel 15 verschillende schuldeisers. Daarom is samenwerking cruciaal om te voorkomen dat mensen in problematische schulden belanden. Doen we dat niet dan lopen schulden op en verdwijnen schuldenaren uit beeld. Dit zorgt op termijn voor ernstige problemen op vrijwel alle levensgebieden, dat willen we voorkomen. Bovendien kost dit de maatschappij jaarlijks 11 miljard euro.’

Sociaal incasseren
De regels van het ethisch manifest zijn verwerkt in ons nieuwe gemeentebrede Rotterdamse kader Sociaal Incasseren. Rotterdamse medewerkers worden onder meer getraind om in hun gesprekken rekening te houden met de stress die mensen met financiële problemen ervaren. Ook wordt geprobeerd de kosten voor invordering zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door afspraken met deurwaarders te maken. En verwijzen de incasso-afdelingen mensen door naar onze eigen schuldhulpverlening als blijkt dat hulp bij de financiën gewenst is.

Deelnemers schuldeiserscoalitie
De deelnemers van de schuldeiserscoalitie innen vooral vaste lasten zoals huur, hypotheek, internet, energie, water en verzekeringen. Vanuit de gemeente Rotterdam gaat het om vorderingen bij burgers zoals lokale belastingen, boetes, huur van panden of grond en leningen en bijvoorbeeld te veel ontvangen uitkering. De coalitiepartners komen viermaal per jaar bij elkaar en werken onderling samen om klanten die door omstandigheden slecht of helemaal niet kunnen betalen, proactief te helpen. Daarnaast wisselen deelnemende partijen kennis uit om een gezond betaalgedrag bij klanten te bevorderen. Voorzitter van de schuldeiserscoalitie Martin Neef is verheugd met de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam als nieuwe publieke partners. ‘Het is voor ons heel interessant om kennis en best practices uit te wisselen over succesvolle activiteiten om betalingsachterstanden en schulden te voorkomen. Publieke partners verbreden deze kennis, zodat we nog meer stappen kunnen zetten op het gebied van sociaal incasseren.’ Huidige deelnemers aan de Schuldeiserscoalitie zijn: a.s.r., Achmea, Aegon, BNP Paribas, bol.com, Brabant Water, CZ, Eigen Haard, Elbuco, Essent, Greenchoice, KPN, Menzis, Nationale-Nederlanden, NHG, Obvion, Rabobank, Rochdale, T-mobile, Vattenfall, VodafoneZiggo en Ymere.