Direct naar de content

Rotterdam en regio stimuleren werkgelegenheid met RAP: 200 nieuwe banen in cruciale sectoren

Het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) heeft in de eerste openstelling geleid tot zeven gehonoreerde projecten. De projecten dragen bij aan de werkgelegenheid in de regio Rijnmond met ruim 200 banen in een cruciale sector zoals de zorg, techniek en het onderwijs. Met de cofinanciering van de gemeenten kunnen de projecten per direct starten. Bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties die ook een beroep willen doen op het RAP, kunnen van 1 tot 29 maart een aanvraag indienen op de website van het Werkgevers Servicepunt Rijnmond.

De grote vraag naar personeel en de snel veranderende arbeidsmarkt vragen om een innovatieve aanpak met vernieuwende ideeën. Met het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) werken regiogemeenten samen aan die opgave met bedrijven, onderwijsinstellingen en arbeidsmarktpartners. Door samen de personeelstekorten aan te pakken en te investeren in een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Wethouder Tim Versnel (o.a. Werk & Inkomen): “Het RAP is essentieel, omdat we met het fonds de kracht bundelen van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid in de sectoren waar dat het hardst nodig is. Het stimuleren en faciliteren van werkgevers in de zorg, onderwijs, het OV en techniek is belangrijk, om zoveel mogelijk mensen naar goede banen te leiden. Het is mooi om te zien hoe dit fonds hier al direct een bijdrage aan levert.”

Innovatieve ideeën voor de arbeidsmarkt
Vier van de gehonoreerde aanvragers starten direct: CS Staal, Team Toekomst, CurrentWerkt en ECHT Onderwijs. Gezamenlijk zorgen hun projecten voor banen in één van de cruciale sectoren (onderwijs, zorg, techniek, enz.) of voor werkgelegenheid in één van de drie economische transities: energie, digitalisering en de transitie naar een circulaire economie.

Mirjam van Rijn (Team Toekomst): “Wij nemen in ons project de sleutelfiguren in de wijk Delfshaven aan. Vaders en moeders die al een tijd niet werkten, of alleen een vrijwilligersvergoeding kregen. Met de RAP-subsidie kunnen we in 2024 weer 50 sleutelfiguren naar een mooie opleiding en baan helpen, waarmee zij ook weer anderen kunnen ondersteunen. De stap naar werk is daarvoor cruciaal.”

Karin Van der Gragt (ECHT Onderwijs): “ECHT Onderwijs gelooft dat het onderwijs gebaat is bij meer diversiteit voor de klas. We halen kennis en kunde ‘van buiten’. Talent dat niet automatisch de weg naar het onderwijs weet te vinden, laten we met onze partners duurzaam instromen in de sector. Zo vullen we tekorten in het onderwijs aan met een lange termijn aanpak. Dankzij de cofinanciering van het RAP, is ECHT Onderwijs in staat om ook het voortgezet onderwijs in de regio Rijnmond verder aan te vullen met talentvolle zij-instromers.”

Een aanvraag indienen bij het RAP
Bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties kunnen bij het RAP een aanvraag indienen voor maximaal 50% cofinanciering. De eerstvolgende openstelling loopt van 1 tot 29 maart. Kijk voor de mogelijkheden op https://wsprijnmond.nl/rap of bekijk deze video.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjan Clabbers, bestuursvoorlichter wethouder Tim Versnel, 0614429684 of sgt.clabbers@rotterdam.nl