Direct naar de content

Rotterdam steunt huiseigenaren bij funderingsherstel

Rotterdam neemt het voortouw in de aanpak van funderingsproblemen in de eigen stad. Rotterdamse huiseigenaren kunnen vanaf 23 oktober een beroep doen op het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel, voor urgent funderingsherstel aan hun woning. De gemeente Rotterdam betaalt mee aan dit fonds. Hierdoor kunnen honderden Rotterdamse huiseigenaren geholpen worden met de aanpak van funderingsproblemen van hun woning.

‘Aanpak van funderingsproblemen is een van de doelstellingen van de Woonvisie. Een probleem met je fundering lijkt een probleem van de individuele eigenaar, maar vaak gaat het om een blok of hele straat met dezelfde problemen. Funderingsherstel is kostbaar. Niet elke huiseigenaar kan hiervoor een lening aangaan bij de eigen bank. Met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kunnen we eigenaren hierbij helpen. Als we die funderingsproblemen aanpakken, levert het een kwaliteitsverbetering voor de hele wijk op en daarom is het fonds belangrijk voor de stad’, zegt wethouder Simons van stedelijke ontwikkeling.
In Rotterdam staan circa 120.000 woningen op een fundering van houten palen, onder andere in Hillegersberg (Kleiwegkwartier), het Oude Noorden, Delfshaven, Overschie, Kralingen en het Oude Westen. Wanneer het funderingshout van een woning ernstig aangetast is, moet de fundering worden hersteld. Als dat niet gebeurt, gaan de panden verzakken en kan er ernstige schade ontstaan.

Naar schatting 20.000 Rotterdamse woningen krijgen nu of in de nabije toekomst te maken met funderingsproblemen. Huizenblokken met funderingsproblemen moeten in één keer worden aangepakt, omdat de panden vaak op dezelfde fundering staan. Daarom is het belangrijk dat alle huiseigenaren van een huizenblok meedoen aan het herstel. In de praktijk lukt dit lang niet altijd, omdat sommige eigenaren het funderingsherstel – kosten gemiddeld 50.000 euro per woning – niet kunnen betalen. Het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel kan dan uitkomst bieden. Het fonds biedt huiseigenaren onder bepaalde voorwaarden een op maat gesneden lening aan, waarmee ze het funderingsherstel kunnen financieren. Op de reguliere financieringsmarkt lukt het deze eigenaren vaak niet om een lening af te sluiten, omdat ze een te laag inkomen hebben of omdat hun huis ‘onder water’ staat. Overigens zijn er wel grenzen aan de financiering gesteld. Op de website www.funderingsherstelfonds.nl, de website van het landelijke fonds, kunnen huiseigenaren meer informatie vinden over het aanvragen van een lening en de voorwaarden waaronder dit mogelijk is.

De gemeente Rotterdam trekt voorlopig tot 2022 jaarlijks 500.000 euro uit voor het fonds.
De funderingsleningen zijn alleen beschikbaar voor eigenaar-bewoners van woningen in de gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het landelijke fonds. Op dit moment nemen de steden Rotterdam en Zaanstad deel aan het fonds. In de toekomst moeten er meer steden bij komen.

De gemeente Rotterdam werkt al een aantal jaren actief aan funderingsherstel in de stad. Sinds 2009 is er een funderingsloket, www.rotterdam.nl/funderingsloket, waar Rotterdammers met behulp van een digitale kaart kunnen zien hoe het met de fundering van hun woning is gesteld. Ook is er informatie te vinden over funderingsonderzoeken- en rapporten. Verder subsidieert de gemeente al langere tijd funderingsonderzoek naar de staat van de funderingen van Rotterdamse panden. Met de deelname aan het landelijke fonds wil Rotterdam een verdere impuls geven aan het funderingsherstel in de stad.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Simons, 06 – 41 31 65 67 of t.breimer@rotterdam.nl