Direct naar de content

Rotterdam steunt duurzame, slimme innovaties

Zeven Rotterdamse initiatieven ontvingen vandaag een financiële bijdrage uit het Smart Energy Systems (SES)-programma. Zij krijgen de subsidie omdat ze bijdragen aan projecten in Rotterdam die ervoor zorgen dat energie schoner, slimmer en zuiniger wordt. In deze subsidieronde zijn er opvallend veel haven en industrie gerelateerde projecten. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per deelnemer.

Innovaties dragen bij aan energietransitie
Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) is blij met de nieuwe SES-deelnemers. “Het is mooi om te zien dat er in deze vierde subsidieronde veel projecten zich richten op de energietransitie in de industrie en de haven. Hier zijn grote stappen te maken als het om de energietransitie gaat. De verkozen ondernemers laten zien dat in Rotterdam hard wordt gewerkt aan slimme, innovatieve energiesystemen. We willen met het SES-programma de ondernemers die een bijdrage leveren aan nieuwe oplossingen een extra steun in de rug geven.”

Deze 7 nieuwe duurzame innovaties ontvangen de SES-subsidie:

1.       Proton Ventures
Werkt aan de technische en economische haalbaarheid van een grootschalige ammoniakkraker. Met deze innovatie wil Proton Ventures ammoniak voor het transport van waterstof aantrekkelijker maken.

2.      Battolyser
Ontwikkelt een pilotfabriek voor de productie van een batterij en ‘elektrolyser’ (chemische reactie) in één.

3.      Iron Fuel Technology
Ontwikkelt een commerciële toepassing van het opslaan van energie in en het vrijmaken van energie uit ijzerpoeder.

4.      Hysilabs
Test de haalbaarheid van infrastructuur voor ‘hydrosil’ als waterstofdrager.

5.      Blockchain Fieldlab TILISA
Test de haalbaarheid van op blockchain (nieuw digitaal netwerk) gebaseerd platform dat de gewenste participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen in duurzame energie projecten zoals zon en wind toegankelijk maakt.

6.      Hydrozine aggregaat
Doet een haalbaarheidsstudie naar een ‘hydrozine’ (mierenzuur) aggregaat als duurzame vervanger van dieselaggregaten.

7.      Data Safe House
Ontwikkelt een onafhankelijke digitale ‘kluis’ voor het veilig en vertrouwelijk delen van publieke en private gegevens voor het maken van investeringsbeslissingen in het kader van de energietransitie.

Sinds begin 2021 heeft de gemeente Rotterdam het programma opgezet om slimme en duurzame innovaties verder te helpen. Tijdens de eerdere drie rondes zijn al 19 innovaties aan de slag gegaan met de subsidie. Het SES-programma omvat nu in totaal 26 innovatieprojecten.

Volgende stap zetten door subsidie
Met de subsidie ondersteunt de gemeente Rotterdam bedrijven bij de doorontwikkeling van hun innovatie. Denk aan een haalbaarheidsonderzoek gericht op een vervolg investering, een experiment of een combinatie daarvan. De gemeente wil hiermee het aantal innovaties dat de volgende stap succesvol neemt opschalen. Naast de subsidie faciliteert de gemeente de SES-projecten met een vast aanspreekpunt en krijgen ze toegang tot een netwerk van partners en kennis. Het SES-programma werkt nauw samen met partners in de regio.

Meer informatie over het SES-programma is te vinden op www.ondernemen010.nl/ses