Direct naar de content

Rotterdam steunt duurzame, slimme innovaties 

Vier nieuwe innovaties ontvingen vandaag een financiële bijdrage uit het Smart Energy Systems (SES)-programma. De ondernemers krijgen de subsidie omdat ze innovaties ontwikkelen die gericht zijn op een schoner, slimmer en zuiniger energiesysteem in stad en haven.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “Het benutten van deze nieuwe kennis is essentieel om onze ambitieuze klimaatdoelen te bereiken en de energietransitie te versnellen. Daarom ben ik verheugd dat weer vier nieuwe innovatieprojecten gebruik kunnen maken van de subsidie.  De verkozen ondernemers laten zien dat Rotterdam hard werkt aan slimme, innovatieve energiesystemen en out of the box oplossingen.” 

Deze nieuwe duurzame innovaties ontvangen de SES-subsidie in 2023: 

1.       Zero Emission Fuels – MethaGIS: Zero Emission Fuels (ZEF) ontwikkelt microplants om zonne-energie direct om te zetten in duurzame methanol. Dit heeft een brede toepassing bij grootschalig zonnepanelen-systemen zoals in landen als Marokko en Chili gerealiseerd worden. Duurzame methanol kan, bijvoorbeeld, gebruikt worden als duurzame brandstof voor de scheepvaart en voor energievoorziening.

2.       Flying Fish – haalbaarheidsstudie Foiling Demonstrator Nieuwe Maas: Flying Fish ontwikkelt draagvleugels die emissie-loos varen sneller èn 80% efficiënter maken. Draagvleugels zijn vleugels onder een boot die, bij voldoende snelheid, de romp uit het water optillen. Hierdoor heeft de boot minder weerstand. De Watertaxi Rotterdam is partner in het project.

3.       Hygro – Charlois Hub, iBundle & satelite: Hygro onderzoekt de haalbaarheid naar een hub voor compressie en distributie van waterstof voor zwaar wegvervoer. Dit is een keteninnovatie op het gebied van waterstof en kan hiermee bijdragen aan de Rotterdamse doelstellingen.

4.      RABLE – Zon-op-parkeerplaatsen: RABLE ontwikkelt een solar carport, overkapping van parkeerterreinen, gebaseerd op de RABLE-techniek; een slim zelfdragend systeem voor zonnepanelen. De innovatie moet het makkelijker en aantrekkelijker maken om solar carports te realiseren.

Smart Energy Systems programma

De gemeente Rotterdam stimuleert sinds 2020 slimme en duurzame innovaties met het Smart Energy Systems programma, om zo de energietransitie te versnellen. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per deelnemer. Rotterdam wil vooroplopen waar het gaat om duurzame alternatieven voor de stad en het havengebied. Het doel van de subsidie is het ondersteunen van de doorontwikkeling van innovaties en stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Rotterdamse regio.

Tijdens de eerdere vier rondes zijn al 27 innovaties aan de slag gegaan met de subsidie. Het SES-programma omvat nu in totaal 31 innovatieprojecten. De gemeente draagt zo bij aan de ontwikkeling van o.a. een digitale tool voor de optimalisatie van het warmtenet, een batterij die zonne- en windenergie opslaat én waterstof produceert en grootschalige energieopslag in de haven gekoppeld aan de waterstofinfrastructuur.

Meer informatie over het SES-programma is te vinden op www.ondernemen010.nl/ses.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjan Clabbers, tijdelijk bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 144 296 84 of sgt.clabbers@rotterdam.nl